Šetři, uč se, vydělávej

Praha 24. ledna 2019 – V březnu 2019 se v České republice opět uskuteční Global Money Week, který si klade za cíl zvýšit finanční gramotnost napříč generacemi, vnímání hodnoty peněz, jejich získávání a efektivní hospodaření. Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti, jehož národními organizátory jsou společnosti EFPA ČR a yourchance, o.p.s. vyvrcholí odbornou konferencí v prostorách ČNB.

Global Money Week (GMW) je mezinárodní iniciativa nizozemské nevládní organizace Child & Youth Finance International (CYFI), zaměřená na finanční osvětu dětí a mládeže. Hlavní myšlenkou CYFI je vychovat generace, které budou schopny předcházet krizím díky poskytnutému finančnímu vzdělání
a přístupu k finančním službám. Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny.
Od svého založení v roce 2012 se hnutí rozšířilo již do 150 zemí světa, včetně Česka.

„Přístup k dobrému finančnímu vzdělávání a získání správných návyků je v dnešní době nutností již  pro tu nejmladší generaci, která v dnešním digitálním světě přichází do styku s finančními nástroji, které generace jejich rodičů mnohdy ještě neznala. Ve světě, kde již nejmenší jsou vystaveni mikroplatbám ve hrách, je rozvíjení vědomostí o finančních nástrojích a rizicích naprostou nutností nejenom pro ně.
A k tomu přispívá právě i Global Money Week“, říká Jana Merunková, ředitelka yourchance, o.p.s.

V týdnu od 25. do 31. 3. 2019 tak budou v zapojených institucích a školách v ČR probíhat akce zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže zahrnující přednášky, workshopy, diskuze, interaktivní besedy s odborníky, herní odpoledne, kvízy, besedy v mediích, knihovnách a kavárnách apod. V případě zájmu se do aktivit zapojit, mohou se zájemci registrovat na stránce  http://www.fgdoskol.cz/gmw-2019/

„Nakládat se svými financemi by neměli umět jenom dospělí, ale je nutné, aby si hodnotu peněz uvědomili již junioři a připravili se na situace, které je mohou v životě očekávat. Počet zapojených institucí a především posluchačů, který rok od roku roste, ukazuje, že jde o velmi aktuální problematiku. Jsme hrdi, že díky GMW můžeme přispět ke zvyšování finanční gramotnosti v ČR“, říká  Marta Gellová, spoluzakladatelka a prezidentka EFPA Česká republika

V minulém roce se do kampaně v rámci ČR zúčastnilo 103 škol a společností, díky nimž se uskutečnilo 130 workshopů, přednášek, besed a herních odpolední. Mezi nimi jsme mohli najít multikulturní prostor DEPO Plzeň s výstavou „Jak se točí peníze“, nebo Muzeum Říčany s výstavou a workshopy Příběh peněz. Akcí, která získala velkou pozornost mládeže, bylo vystoupení youtuberů a mladých muzikálových hvězd v obchodním Centru Černý Most. Novinkou v minulém roce bylo zapojení knihoven a dětských heren, které pořádaly specializované programy s tématikou zdravých finančních návyků. Celkový počet zúčastněných osob tak přesáhl číslo 10 000. Vyvrcholením všech aktivit bude 10. 4. 2019 tradičně odborná konference v prostorách ČNB.

Záštitu nad letošním ročníkem GMW poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo financí ČR. Závěrečnou odbornou konferenci navíc zaštiťuje Česká národní banka.

O Global Money Week 2019 (více zde)

GMW probíhá ve 150 zemí světa v týdnu od 25. 3. do 31. 3. 2019.  Národními organizátory této prestižní iniciativy jako yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Letos záštitu převzalo MŠMT, MF ČR a Česká národní banka a podporuje jí přes 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem GMW je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Zakladatelem iniciativy GMW je nevládní organizace Child & Youth Finance International (CYFI) se sídlem v Amsterdamu. Hlavní myšlenkou CYFI je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.  

O yourchance o.p.s.

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče.  

O EFPA Česká republika  – sledujte EFPA ČR na sociálních sítích: Facebook, LinkedIN, Twitter

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. Více o aktivitách EFPA ČR na webu efpa.cz.  

 

Reklamy