VUT získalo jako první technika institucionální akreditaci

Vysoké učení technické v Brně získalo 24. ledna 2019 kladné stanovisko Národního akreditačního úřadu ve věci institucionální akreditace. Brněnská technika je tak první z technicky zaměřených vysokých škol, která ji získala. Celkově je pak VUT devátou univerzitou v republice, jež může nově sama schvalovat studijní programy a lépe tak reagovat na potřeby pracovního trhu.

„Je to pro nás důležité, protože díky institucionální akreditaci budeme moci rychle a operativně reagovat na potřeby praxe, což je obzvlášť důležité v rychle se měnící oblasti techniky. Na druhou stranu nám to bohužel bezesporu přinese i zvýšení vnitřní administrativy,“ uvedl rektor VUT Petr Štěpánek. Institucionální akreditace opravňuje VUT, aby samo schvalovalo své studijní programy v celkem sedmi oblastech vzdělávání: elektrotechnika, energetika, chemie, informatika, stavebnictví, ekonomické obory a rovněž společná oblast strojírenství, technologie a materiály. „Fakulta architektury a Fakulta stavební už nyní společně připravují rozšíření pro oblast architektura a urbanismus,“ upozornil prorektor pro studium Miroslav Doupovec.

VUT tak v roce svého 120. výročí získá novou možnost slučovat stávající studijní obory do obecnějších studijních programů, které pak budou mít jednotlivé specializace. Na diplomech absolventů se bude nově uvádět jen samotný studijní program. „Naším cílem je postupné zjednodušení struktury studia díky integraci jednotlivých oborů do zastřešujících programů. Chceme dát našim absolventům možnost všeobecného uplatnění ve více směrech,“ popsal změny prorektor Doupovec. Například Fakulta stavební už nyní připravuje nový bakalářský studijní program Environmentálně vyspělé budovy.

Brněnská technika připravovala všechny podklady i vnitřní dokumenty školy téměř rok, samotnou žádost o institucionální akreditaci pak podala v červenci loňského roku. „VUT může nyní samo schvalovat své studijní programy, nicméně i když to bude vnitřní posuzování, půjde i nadále o velmi náročný proces, který bude prakticky obdobou schvalování ze strany NAÚ. Chceme, aby byla zajištěna kvalita výuky,“ doplnil prorektor Doupovec, podle kterého znamená udělení institucionální akreditace pro VUT potvrzení kvality školy ze strany nezávislé komise.

Pro VUT jde už o druhou nezávislou evaluaci v poslední době. V loňském roce se podařilo brněnské technice získat mezinárodní evaluaci IEP od Asociace evropských univerzit (EUA).