Juračka (AČTO): Rušení slevových letáků na tradičním trhu není na pořadu dne

Praha, 25. 1. 2019 – Asociace českého tradičního obchodu prostřednictvím předsedy Zdeňka Juračky upozorňuje, že většina českých nezávislých maloobchodních sítí neuvažuje o žádném rušení či výrazném omezení letákových akcí.

„Převážná část českých obchodníků zatím neplánuje omezit letákové a slevové akce a tedy ani rušit slevové letáky, jak zaznělo v minulých dnech v některých médiích. Pokud je nám známo, tímto směrem se hodlá ubírat pouze maloobchodní družstvo CBA. Naši obchodníci však hledají a budou hledat nové, moderní cesty své prezentace, cesty k optimalizaci nákladů na letáky aj., ale nikoliv jejich rušení,“ uvedl Zdeněk Juračka, předseda AČTO.

———————————–

Asociace českého tradičního obchodu je historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje české maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. V současnosti má AČTO 25 členů z řad českých maloobchodních sítí i českých výrobců potravin a dodavatelů. Reprezentuje na 7 000 prodejen s 30 000 zaměstnanci, čímž představuje cca 25% podíl na trhu s potravinami. Hlavním posláním AČTO je hájit zájmy svých členů před trvale nepříznivým působením nekalé konkurence, obchodních řetězců i ostatních institucí, ohrožujících další existenci českých obchodů, z velké části zajišťujících obchodní obslužnost venkova. Navíc si zakladatelé dali do vínku hájit vše české a to znamená i podporovat výrobu a prodej českých potravin.  Projekt certifikace, spojený s udílením značky TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO ASOCIACÍ ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU, spustilo AČTO na konci listopadu 2016 za podpory ministra zemědělství a prezidenta Potravinářské komory. K lednu 2019 eviduje AČTO 101 certifikovaných prodejen.