Ministerstvo průmyslu omezuje ochranu klimatu a rozvoj obnovitelných zdrojů. Obce protestují

Návrh klimaticko-energetického plánu dnes na vládě

pondělí 28. ledna 2019 – Vláda dnes projedná návrh Národního integrovaného energetického a klimatického plánu ČR (NEKP), který má na příštích deset let stanovit cíle a tempo pro snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti. Největším nedostatkem původního návrhu Ministerstva průmyslu z prosince je velmi nízký cíl pro obnovitelné zdroje, který nevyužívá reálných přírodních podmínek ani možností obcí a průmyslu [1]. Aktuální návrh rozvoj výroby elektřiny z čistých domácích zdrojů omezuje ještě víc. Hlavním nedostatkem NEKP je, že navržené kroky ve skutečnosti klimatické změny neřeší.

Naopak za větší rozvoj obnovitelných zdrojů se v otevřeném dopise ministryni průmyslu Martě Novákové [2] postavilo Sdružení místních samospráv ČR. To zastupuje zejména menší obce, které by se mohly díky obnovitelným zdrojům víc rozvíjet a stát se energeticky soběstačnějšími. Větší roli obcí a regionů v chystaném rozvoji OZE požaduje i Svaz měst a obcí ČR ve svých připomínkách k novele zákona o podporovaných zdrojích, která je na NEKP přímo navázána [3].

NEKP je součástí odpovědi Evropské unie na prohlubující se klimatické změny. Ministerstvo průmyslu jako předkladatel plánu nestihlo materiál dokončit v termínu a Evropské komisi ho musí poslat nejpozději do konce ledna. Ta podle neoficiálních informací český návrh  odmítne jako nedostatečný příspěvek ke splnění evropských klimaticko-energetických cílů. Finální verze plánu pak má být na základě připomínek z Evropské komise hotová do konce roku 2019.

Původní návrh plánu, který Ministerstvo průmyslu poslalo přes vánoční svátky do meziresortního připomínkového řízení a k veřejné konzultaci, již silně kritizovaly nejen ekologické organizace, ale i asociace zastupující obnovitelné zdroje nebo Svaz průmyslu a dopravy. NEKP ve skutečnosti klimatické změny neřeší především proto, že počítá s pokračující stagnací obnovitelných zdrojů (OZE). Navrhuje například, aby byla výroba čisté elektřiny během příštích deseti let zvýšena jen o 10% oproti současnému stavu, přestože lze do roku 2030 zvýšit výrobu na dvojnásobek.

Plán také zcela rezignuje na zapojení obcí a veřejnosti (samovýrobců) do rozvoje OZE prostřednictvím komunitní energetiky, přestože zkušenosti z vyspělých evropských zemí ukazují, že jde o klíčové aktéry v rozvoji OZE. Nejenom že tyto projekty přinášejí obcím prospěch (ekonomický profit, vznik lokálních pracovních míst, větší soběstačnost atd.), ale pomáhají měnit veřejné mínění, které je pro rozvoj OZE nepostradatelné.

Přestože Ministerstvo průmyslu obdrželo k návrhu plánu celou řadu doporučení a připomínek, nebralo na ně zřetel. Odesláním nevyhovujícího plánu do Bruselu tak stvrzujeme snahu být v Evropské unii považování za černého pasažéra spoléhajícího na úsilí ostatních členských států. Ministerstvo průmyslu se sice hájí nedostatkem času pro zpracování připomínek, přesto na vládu posílá nepatrně aktualizovanou verzi NEKP.

Se změnami mohou být spokojení lobbisté prosazující výstavbu nových jaderných bloků, protože právě rozvoj jaderné energetiky byl do aktualizovaného plánu jako jedna z mála věcí doplněna. Má jít o jeden z hlavních cílů elektroenergetiky a její dekarbonizace. Asociace ekologických organizací Zelený kruh v prosinci vydala zásadní stanovisko, ve kterém detailně objasňuje, proč jaderná energie nedokáže změny klimatu zastavit [4]. Změnil se i cíl pro množství elektřiny vyrobené z OZE. Již tak nízký cíl vyrábět v roce 2030 jen o 1 TWh více než dnes byl snížen asi o třetinu.

Ministryni průmyslu Martu Novákovou nyní čeká rok intenzivní práce na dokončení a hlavně zlepšení NEKP. Zatím jsou předložená řešení klimatických změn nedostatečná a vyhovují pouze zástupcům části průmyslu a fosilní a jaderné energetiky. Česká republika musí přispět k udržení změny klimatu na relativně bezpečné úrovni, a proto musí ministryně nabídnout daleko víc. Začít by mohla s diskuzí s obcemi o silné roli komunitní energetiky.

Tomáš Jagoš, expert na obnovitelné zdroje a komunitní energetiku Hnutí DUHA, řekl:

“Ministerstvo průmyslu posílá do Bruselu Národní klimaticko-energetický plán, který ve skutečnosti ke zmírnění klimatických změn přispívá zcela nedostatečně. Ministerstvo průmyslu chce, aby naše země byla nadále v Evropě černým klimatickým pasažérem. Cílem klimaticko-energetického plánu je zajištit spravedlivý podíl ČR na zastavení prohlubujících se klimatických změn a nemá v něm místo taktizování a chytračení. Takový postup poškozuje české obce a občany. Pro snížení enormní české produkce skleníkových plynů potřebujeme jasný a odvážný plán, který během několika příštích let srazí spalování uhlí v elektrárnách i domácnostech a povede už konečně k rozvoji obnovitelných zdrojů energie včetně podpory komunitní energetiky.”

Poznámky:

[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministerstvo-prumyslu-v-klimaticko-energetickem-planu-ignoruje-potencial-obnovitelnych

[2] https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1829-otevreny-dopis-k-narodnimu-klimaticko-energetickemu-planu

[3] https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSB78EPT5Z

Pro budoucí (2021-2030) rozvoj OZE jsou klíčové dva nástroje:

  1. Zákon o podporovaných zdrojích energie (POZE) (č. 165/2012 Sb.), který nastaví systém finanční podpory
  2. Národní integrovaný energetický a klimatický plán ČR (NEKP), který stanoví technologie, množství a tempo pro chystaný rozvoj OZE

Oba nástroje jsou úzce provázány – pokud vznikne kvalitní zákon, ale plán bude přílišně omezovat rozvoj OZE, stagnace sektoru bude pokračovat. Platí to i obráceně, tj. ambiciózní plán, avšak bez motivačních finančních mechanismů v zákoně. Pokud se mají OZE v Česku rozvíjet, je nezbytné, aby byly oba nástroje opravdu účinné.

[4] http://www.zelenykruh.cz/bily-slider-na-hp/nove-jaderne-reaktory-zmenu-klimatu-nezastavi