Nejčastější hříchy za volantem: jezdíme rychle a nevěnujeme se řízení

  • Společný průzkum automobilky KIA a Autodromu Most se věnoval vztahu řidičů k bezpečnosti na silnicích
  • Nejčastější hříchy za volantem jsou vysoká rychlost a nevěnování se řízení
  • Za nejvážnější prohřešky považují lidé agresivní jízdu a vybržďování nebo nevěnování dostatečné pozornosti situaci na silnici
  • Za volantem se nejvíce bojíme ostatních řidičů
  • Nejčastěji nás při řízení rozptyluje mobilní telefon, jídlo, pití a ladění rádia
  • Největší problémy mají řidiči se zvládáním smyku zadní nápravy

Praha, 5. února 2019 – Čeští řidiči považují za nejrizikovější chování na silnicích agresivní jízdu a vybržďování. Za nebezpečné považují rovněž nevěnování dostatečné pozornosti situaci na vozovce a předjíždění v nepřehledné situaci. Přiznávají však, že jejich nejčastějším prohřeškem je právě nevěnování dostatečné pozornosti řízení. Druhým nejčastějším prohřeškem českých řidičů je výrazné překračování maximální povolené rychlosti, ke kterému jsou naopak celkem tolerantní. Vyplývá to ze společného průzkumu společnosti KIA MOTORS CZECH a Autodromu Most, který byl zaměřen na bezpečnost za volantem a probíhal ve druhém pololetí roku 2018 na vzorku 440 účastníků kurzů bezpečné jízdy.

„S Autodromem Most spolupracujeme dlouhodobě v oblasti bezpečnosti a zlepšování schopnosti řidičů ovládat své auto v neočekávaných situacích. Účastníci kurzů bezpečné jízdy mohou například využít naše vozy KIA Ceed, které jsou známé svojí perfektní ovladatelností a odezvou, což je při dočasné ztrátě kontroly nad vozidlem jeden ze zásadních faktorů pro její zpětné nabytí. Společný průzkum na téma bezpečnosti a chování za volantem je jednou z aktivit, na kterou se chceme do budoucna více zaměřit,“ říká Kateřina Vaňková, PR Manager společnosti KIA MOTORS CZECH.

„Díky naší široké nabídce kurzů bezpečné jízdy máme zkušenosti s různými typy řidičů, kteří se na českých silnicích pohybují. Setkáváme se s řidiči, jejichž hlavním cílem je odpočet trestných bodů, stejně tak se zájemci, kteří k nám přijíždějí především za zábavou a adrenalinem, či s těmi, kteří chtějí zlepšit své schopnosti a reakce v nepředvídaných situacích. Každému z nich máme co nabídnout. Horkou novinkou je kurz bezpečné jízdy FOR LIFE zaměřený na aspekty jízdy po dálnici a zásady správného poskytnutí první pomoci. Výsledky našeho průzkumu proto můžeme s určitou opatrností zobecnit na všechny české řidiče,“ uvedla ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Více než čtvrtina řidičů označila za nejnebezpečnější jednání agresivní jízdu a vybržďování. Pro necelou pětinu je nejnebezpečnější chybou nedostatečná pozornost věnovaná řízení a šestina řidičů považuje za nejrizikovější předjíždění v nepřehledné situaci. Češi jsou naopak poměrně tolerantní k výraznému překračování maximální povolené rychlosti (o 20 km/h ve městě a 30 km/h mimo město). Jako nejrizikovější jednání ho označila pouhá 4 % respondentů, za velmi rizikové potom 7 % dotázaných.

Právě výrazné překračování povolené rychlosti je přitom jedním ze dvou nejčastějších prohřešků, ke kterým se řidiči přiznávají. Toto potvrdila celá čtvrtina dotázaných. Pro účastníky kurzů určených pro odpočet trestných bodů a kurzů zaměřených čistě na ženy šlo přitom o nejběžněji přiznávaný přestupek. Celkově je na prvním místě v četnosti prohřešek nedostatečné věnování pozornosti situaci na vozovce, které za svoji nejčastější chybu označila třetina řidičů. Téměř polovina řidičů přiznala, že jejich pozornost čas od času odvádí mobilní telefon, u více než třetiny jejich pozornost občas snižuje ladění rádia či hudebního přehrávače a téměř třetina rovněž uvedla jako rozptylující faktor jídlo a pití. Šestinu řidičů při řízení rozptyluje alespoň občas péče o děti.

Na otázku, z čeho mají při řízení největší obavy, uvedla většina dotázaných, že z ostatních řidičů. S velkým odstupem následovala vlastní řidičská chyba, kterou uvedla jako největšího strašáka šestina dotázaných. Výjimkou byly respondentky v kurzu určeném přímo ženám, u kterých vítězily obavy z vlastní chyby, stavu vozovky či parkování.

Řidiči odpovídali také na otázku, co pro ně znamená pojem bezpečné auto. Polovina uvedla, že za bezpečné auto považují takové, které dokáže zásahem do řízení zabránit nárazu nebo výrazně zmírnit jeho důsledky. Dvě pětiny řidičů za bezpečné auto považují takové, které je ochrání při samotném nárazu. „V poslední době se často diskutuje o elektronických systémech aktivní bezpečnosti a jejich vnímání ze strany řidičů. Na tuto otázku se chceme v budoucnu zaměřit podrobněji, ale už nyní je jasné, že tyto systémy jsou ze strany řidičů vnímané jako zásadní přínos k bezpečnosti na silnicích a ochrany posádky,“ říká Kateřina Vaňková, PR Manager společnosti KIA MOTORS CZECH

V rámci kurzů bezpečné jízdy řidiči hodnotili rovněž své zkušenosti s extrémními situacemi a svoji schopnost vyrovnat se s nimi. „Ukázalo se, že více než pětina dotázaných považuje za nejobtížněji zvládnutelný smyk zadní nápravy. S odstupem následuje smyk přední nápravy či průjezd kluzkou zatáčkou z kopce. Část respondentů byla také velmi překvapena tím, že se zapůjčený vůz choval jinak, než si představovali. Z toho se dá usuzovat, že řízení vozu, na který řidič není zvyklý, může v některých případech zhoršit jeho reakce na nenadálou situaci,“ doplnil hlavní instruktor bezpečné jízdy mosteckého autodromu Marek Kohoutek.

Poznámky pro redaktory:

Průzkumu se v období od srpna 2018 do prosince 2018 zúčastnilo 440 účastníků kurzů bezpečné jízdy na Autodromu Most.

KIA MOTORS CZECH je výhradním dovozcem nových automobilů značky Kia do České republiky, ve které působí od roku 1993. Za 25 let své existence prodala Kia na českém trhu téměř 110 000 vozů. Aktuálně prodává na 12 modelových řad z čehož 6 s alternativním pohonem (EV, HEV, PHEV, MHEV). Kia má v ČR 59 autorizovaných prodejních a servisních míst a průběžně jí patří 7. místo na trhu. V roce 2015 uzavřela partnerství se společností Autodrom Most, která provozuje motorsportové aktivity a Centrum bezpečné jízdy. Kurzy pro výuku a výcvik bezpečnosti se zaměřením na krizové situace v běžném silničním provozu navštívilo za dobu spolupráce téměř 8 tisíc účastníků, kteří s více než třemi desítkami modelů Ceed najezdili na 20 tisíc kilometrů. Od roku 2009 Kia úzce spolupracuje s Nadací Naše dítě, jejíž aktivity rozšířila o projekt dárcovské samolepky „Já a Kia pomáháme dětem“, v hodnotě 50 korun za každý nově prodaný vůz. Od zahájení spolupráce obdržela nadace částku převyšující 2 miliony korun a podpořeno bylo více než 80 projektů na pomoc znevýhodněným či zdravotně postiženým dětem. Více informací o společnosti KIA MOTORS CZECH naleznete na stránkách http://www.kia.cz.

 

Kia Motors Corporation – výrobce celosvětově kvalitních automobilů pro všechny mladé duchem, byla založena v roce 1944 a je nejstarší korejskou automobilkou. Kia vyrábí ročně více než 3 milionu automobilů v 14 výrobních a montážních závodech v 5 zemích světa. Ty jsou následně prodávány prostřednictvím sítě distributorů a dealerů ve 180 zemích celého světa. Kia celosvětově zaměstnává okolo 49 000 zaměstnanců a vykazuje roční obrat téměř 45 miliard USD. Je hlavním partnerem tenisového grandslamového turnaje Australian Open a také oficiálním automobilovým partnerem fotbalové organizace FIFA – řídící orgán FIFA World CupTM a oficiálním partnerem Evropské ligy UEFA platné pro sezóny 2018/2019. Pro více informací o společnosti Kia Motors a jejích výrobcích, navštivte prosím globální mediální centrum www.kianewscenter.com