Roivenue expanduje do Velké Británie, Polska a Rumunska

Expanze na další evropské trhy přinese firmě nové obchodní příležitosti, a především zázemí pro svůj budoucí růst, který například jen za celý loňský rok činil solidních 151 %. Pokračující proces expanze by dále měl směřovat do regionu DACH a Španělska.

Roivenue, analytický startup zaměřený na integraci marketingových kanálů s využitím algoritmů multi-touch atribuce, rozšiřuje své podnikatelské aktivity na území Velké Británie, Polska a Rumunska, a to prostřednictvím svých nově založených poboček v Londýně, Varšavě a Bukurešti. Projekt je podpořen dotacemi z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Za úspěšné plnění nastavených obchodních cílů společnosti Roivenue na území Velké Británie je odpovědný Mark Symons, zkušený obchodní manažer s dlouholetou praxí převážně u poskytovatelů analytických služeb. Jeho nadřízeným je Dan Lucken, který v současné době zastává funkci viceprezidenta firmy pro obchod a má za sebou, kromě jiného, přes 3 roky zkušeností jako ředitel B2B obchodní divize ve společnosti Apple na území Velké Británie.

Polské zastoupení Roivenue vede Krzysztof Andruszkiewicz, jehož 15letou praxi pokrývají různé obchodní funkce i vysoké manažerské posty převážně v technologických firmách. Do čela rumunské pobočky byl jmenován Bogdan Papara-Popescu, který do Roivenue přestoupil po bezmála pětileté praxi u HP, zatímco předtím zastával řadu dalších obchodních funkcí rovněž u technologických společností.

Všichni jmenovaní zástupci využívají k podpoře obchodních aktivit ve svých regionech operační a marketingové týmy v Praze. Odpovědnost za generování objemu prodeje na svých místních trzích však leží výhradně na jejich bedrech. Marketingové kampaně probíhají mimo Prahu pro každý trh zvlášť a zahrnují jak digitální marketingové kampaně, tak PR i účast na odborných konferencích.

Veškeré aktivity spojené s generováním leadů, monitoringem a uzavíráním obchodů jsou koordinovány prostřednictvím nástroje HubSpot CRM, zatímco marketingové kampaně jsou řízené s pomocí vlastního řešení Roivenue Marketing Intelligence Suite. Každý měsíc firma pořádá celofiremní setkání, kdy všichni členové vyššího managementu přijíždějí do Prahy za účelem strategických porad, školení a společných piv po práci. To umožňuje vzdáleným týmům cítit se integrovaně a lépe se sžít s podnikovou kulturou. CEO společnosti Roivenue často cestuje do zahraničí, kde se setkává s místními členy týmu a poskytuje jim veškerou odbornou podporu prostřednictvím interních setkání.

Expanze na nové trhy je součástí dlouhodobě realizované obchodní strategie společnosti Roivenue, která plánuje postupně rozšiřovat své podnikatelské aktivity napříč celou Evropou. V současné době již probíhá příprava na pokračování započaté expanze také do regionu DACH, Španělska a dalších evropských zemí. Pavel Šíma, CEO společnosti Roivenue, přednese svou řeč na E-commerce Berlin Expo 2019, největší události svého druhu v Evropě. Hovořit bude zejména o jedné velmi úspěšné české případové studii.

„Aktuálně se zaměřujeme na rozšíření našeho podílu na trhu ve Velké Británii a pokračování naší podpory regionu střední a východní Evropy, kde v současnosti máme silnou klientskou základnu. V blízké budoucnosti se podíváme na oblast DACH, kde bychom rádi vybudovali silné zastoupení, a také jsme již v tomto směru učinili první kroky organizováním odborných konferencí a marketingových kampaní v regionu,“ dodává Emil Jimenez, marketingový ředitel ve společnosti Roivenue.

O společnosti Roivenue

Roivenue je nástroj na podporu správných rozhodnutí v on-line marketingu. Obsahuje konektory na celé spektrum běžných marketingových kanálů (Facebook, Google Ads, Sklik, Heureka atd.), Google Analytics i interní systém klienta. Spojuje v sobě veškeré investice do kampaní, chování zákazníků a profit z objednávek, a umožňuje tak vyhodnocovat a řídit marketing podle ROI. Díky Roivenue mohou marketéři lépe pochopit, co má největší vliv na jejich celkové výsledky, a mít pod kontrolou celý marketing napříč všemi kanály. Mezi klienty Roivenue se řadí například Orange Telcom, Slevomat, Sazka či AXA. Více informací naleznete na www.roivenue.com.