Profesní sdružení považují návrh novely trestního zákoníku za nevhodný způsob obrany svobody slova

Praha, 15. února 2019Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), Asociace televizních organizací (ATO), Asociace komerčních televizí (AKTV) a Unie vydavatelů̊ ČR (UV ČR) v souvislosti s navrhovanou novelou trestního zákoníku týkající se svobody slova považují za nutné zaujmout k této poslanecké iniciativě stanovisko. Ačkoliv sama sdružení dlouhodobě svobodu slova a právo na šíření a přijímání informací prosazují, poslanecký návrh považují za neefektivní a potenciálně ohrožující vedle provozovatelů platforem např. také provozovatele zpravodajských webů či mediální domy. Poukazují také na právní nejistotu, která může vzniknout v důsledku národní úpravy, která míří opačným směrem než evropská legislativa i nelegislativní trendy.

„Domníváme se, že stávající regulace je dostačující a účinná, není třeba zatěžovat soukromé provozovatele dalšími povinnostmi, které jsou navíc technicky špatně proveditelné. Poslanci a vláda by se v boji o zachování svobody slova měli zaměřit na evropské instituce spíše než na národní legislativu a soukromé společnosti,“ komentovala stanovisko Jana Břeská, Public Affairs manažerka SPIR.

Stanovisko naleznete v příloze a na webu spir.cz.