AdMonitoring rozšířil své výstupy o programatik

Praha 25. února 2019 – V rámci projektu měření výdajů do celoplošné internetové reklamy AdMonitoring je nově k dispozici údaj o objemu programaticky obchodovaného inzertního prostoru. Nově přidaná kategorie přesněji popisuje investice do online reklamy, které v posledních letech kontinuálně rostou, přičemž se mění jejich distribuce. Původně dominantní kategorie displejové reklamy nakoupené napřímo klesá adekvátně tomu, jak roste objem programatiku. V lednu 2019 již objem programaticky nakoupeného reklamního prostoru předstihl objem displeje obchodovaného napřímo.

AdMonitoring je projekt Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), který mapuje výdaje do celoplošné online reklamy již 12 let a zahrnuje většinu českých provozovatelů online médií. Ostré publikaci programatických dat předcházelo více než rok trvající období přípravy a testování.

Programatik je už několik let běžnou součástí obchodních modelů online inzerce ve světě stejně jako v České republice. Jeho dynamika roste velmi rychle, jak se zlepšují možnosti cílení a měření výkonu. SPIR na to reagoval úpravou metodiky projektu AdMonitoring. S výkonem za programatik projekt poskytuje přesnější a ucelenější pohled na investice zadavatelů a komplexní obraz o objemu reklamy a způsobu rozdělení investic do jednotlivých obchodních modelů,“ komentovala tento krok Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka SPIR.

Objem programatické online inzerce bude za daný měsíc k dispozici vždy 20. den v měsíci následujícím po měřeném období, a to na stránce s veřejnými výstupy v tabulce “Provozovatelé”.

 

Označeno tagem