Češi loni vytřídili a k recyklaci předali 1 645 tun baterií

Praha, 15. března 2019 – V loňském roce Češi odevzdali k recyklaci 1 645 tun použitých baterií, což v průměru představuje 155 gramů baterií na jednoho obyvatele. Z aktuálních statistik neziskové společnosti ECOBAT, která v Česku zajišťuje zpětný odběr baterií, dále vyplývá, že nejlepší ve sběru použitých baterií jsou lidé v Jihomoravském kraji, kde se vloni vybralo 247 gramů na obyvatele, naopak nejhorší třídiči jsou v Moravskoslezském kraji se 73 gramy na obyvatele. Účinnost sběru baterií dosahuje v České republice 45 %. Na recyklaci tedy končí necelá polovina všech baterií, které byly dány do oběhu.

„Při pohledu na sběrové statistiky nás může těšit, že se v České republice stále držíme mezi nejlepšími evropskými zeměmi. Patříme k těm členským státům, kterým se daří plnit náročnou normu Evropské unie, která jim ukládá vytřídit k recyklaci minimálně 45 % všech baterií, které byly dány do oběhu,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel společnosti ECOBAT a dodává: „Nechceme se však smířit s určitou stagnací v posledních letech, a také s tím že ochota občanů věnovat se třídění tak malé části komunálních odpadů jako jsou spotřebitelské baterie by mohla narazit na svoje limity.“

Přibývá lithiových baterií

Stále více elektronických spotřebičů obsahuje moderní lithiové baterie. Například množství lithiových Lion/LiPol akumulátorů se za posledních 8 let ztrojnásobilo z 233 tun v roce 2010 na 717 tun v roce 2018. S tím se pojí i zvýšené náklady na jejich recyklaci a bezpečnost při práci s nimi. Roste též využívání průmyslových baterií včetně baterií podporujících e-mobilitu v elektromobilech nebo v elektrokolech. U běžných přenosných baterií je potěšující zvyšující se podíl alkalických baterií, které jsou ekologičtější než levnější zinkové. Velký potenciál je však stále v nabíjecích bateriích, v jejichž využívání mají Češi rezervy.

Sběrná místa na každém rohu

Síť sběrných míst na použité baterie je v České republice velmi široká. Aktuálně je v Česku k dispozici přes 22,5 tisíce sběrných míst. Nejdostupnější jsou sběrná místa v obchodech, a i díky tomu třetina všech baterií odevzdaných na recyklaci pochází právě z obchodů. Stále aktivnější jsou ve sběru města a obce – loni se v nich vybrala čtvrtina všech baterií – nejčastěji do červených venkovních kontejnerů a ve sběrných dvorech. Některá města a obce pro své občany zřizují sběrné nádoby přímo na úřadech. Zhruba každá desátá baterka pochází ze sběrných míst ve školách, které jsou zapojené do vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Dalších 30 % baterií pochází z firem – nejčastěji z jejich provozů. Mnozí zaměstnavatelé se však již také aktivně zapojují do osvěty a v rámci svých obecně prospěšných aktivit zřizují pro své zaměstnance sběrná místa přímo na pracovištích.

V porovnání krajů patří první i poslední místo Moravě

Ve třech nejlepších krajích republiky se v roce 2018 podařilo vytřídit více než 200 gramů baterií na obyvatele. Konkrétně jde o Jihomoravský kraj (247 gramů na obyvatele za rok), Kraj Vysočina (224 gramů) a Hlavní město Praha (222 gramů). Naopak ve sběru baterií zaostávají Moravskoslezský (73 gramů) a Ústecký kraj (94 gramů). Potěšující jsou čísla z Karlovarského a Libereckého kraje, které sice dlouhodobě patří ke slabším, ale v roce 2018 se zaznamenaly významný nárůst ve sběru baterií.

Sběr přenosných baterií po krajích 2018
Kraj Celkem kg Srovnání 2017/2018 Kg na obyvatele
Hl. m. Praha 287 087 5 % 0,222
Jihočeský 96 242 15 % 0,150
Jihomoravský 292 067 -4 % 0,247
Karlovarský 30 769 23 % 0,104
Královéhradecký 76 083 -11 % 0,138
Liberecký 49 128 19 % 0,111
Moravskoslezský 88 007 0 % 0,073
Olomoucký 79 549 -3 % 0,126
Pardubický 50 566 -8 % 0,098
Plzeňský 80 780 4 % 0,139
Středočeský 227 656 -21 % 0,168
Ústecký 77 549 4 % 0,094
Vysočina 114 013 1 % 0,224
Zlínský 95 229 5 % 0,163

ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 2018 zpětně odebrala 1 645 tun baterií, což představuje 45 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 22 000 míst zpětného odběru.