Nový řídicí systém Allen-Bradley vede obsluhu k lepším výrobním rozhodnutím

Řídicí systém Allen-Bradley CompactLogix 5480 nabízí systémy Logix a Windows na jediné platformě

PRAHA, 28. března 2019 – S novým řídicím systémem Allen-Bradley CompactLogix 5480 společnosti Rockwell Automation mohou průmysloví pracovníci vzít výrobu pevněji do svých rukou a činit kvalifikovanější provozní rozhodnutí. Tento řídicí systém v sobě spojuje řídicí platformu Logix s operačním systémem Microsoft Windows 10 IoT Enterprise, což pracovníkům umožňuje prohlédnout si informace o stroji přímo u zdroje.

„Řídicí systém dokáže shromažďovat nezpracovaná data a předávat je pracovníkům v podobě užitečných informací přímo na úrovni stroje,“ říká Jason Shaw, globální produktový manažer pro řídicí systémy společnosti Rockwell Automation. „Díky tomu, že pracovníci tyto informace získají v blízkosti svého zdroje, mohou se lépe a rychleji rozhodovat v otázkách provozu. V konečném důsledku pak lépe reagují na problémy a zvyšují produktivitu platformy Connected Enterprise.“

Shromažďováním dat na úrovni strojů v reálném čase může řídicí systém omezit prodlevy. Uživatelé vidí řídicí informace přímo u zdroje, ostatní informace pak lze dále posunout na úroveň podniku nebo do cloudu. Možnost spustit aplikace systému Windows přímo v provozních prostorách dále snižuje potřebu zvláštního počítače ve výrobě i ekologickou stopu stroje.

„Společnosti využívající průmyslové IoT technologie si už nemůžou vybírat mezi cloudovými a místními architekturami – potřebují obojí,“ uvádí prezident a hlavní analytik společnosti LNS Research Matthew Littlefield. „Schopnost získávat data řídicího systému na úrovni strojů společně s informacemi z cloudu umožňuje pružné rozhodování, po kterém touží mnoho společností.“

 

Řídicí systém CompactLogix 5480 podporuje aplikace s až 150 polohovacími osami, a proto je ideálním doplňkem pro rozsáhlé aplikace balení, přestavby, tisku a webové aplikace, kterým zjednodušená architektura a menší ekologická stopa přináší užitek. Tento řídicí systém dále umožňuje rychlejší skenování a aktualizace polohovacích smyček, čímž přispívá ke zvýšení výrobní kapacity strojů.

Vyznačuje se několika bezpečnostními funkcemi, jako je ověření a autorizace uživatelů, přístup na základě pozice a digitálně podepsané šifrování. Operační systém Windows navíc běží nezávisle na řídicí jednotce, díky čemuž nebudou mít případné poruchy tohoto systému vliv na řízení strojů a linek.

Společnost Microsoft je strategickým partnerem v rámci partnerské sítě Rockwell Automation PartnerNetwork.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), světově největší společnost zaměřená na průmyslovou automatizaci a informační technologie, zajišťuje vyšší produktivitu svých zákazníků a vyšší stupeň udržitelnosti světového vývoje. Společnost Rockwell Automation sídlí v Milwaukee ve státě Wisconsin a zaměstnává kolem 22 000 lidí starajících se o zákazníky společnosti ve více než 80 zemích.

O programu PartnerNetwork společnosti Rockwell Automation

Program partnerské sítě Rockwell Automation PartnerNetwork nabízí globálním výrobcům přístup do sítě vzájemně spolupracujících společností. Tato síť se zaměřuje na vývoj, implementaci a podporu nejlepších oborových řešení k zajištění optimalizace v celé továrně, zlepšení výkonnosti strojů a dosahování cílů v oblasti trvale udržitelného vývoje.