V Černínu se sejdou k diskusi zahraniční manažeři

Česká manažerská asociace pořádá společně s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a obchodními komorami konferenci a debatu se zahraničními manažery o jejich pohledu na pozici ČR ve světě a o podmínkách podnikání v ČR.

Praha, 2. dubna 2019    V pražském Černínském paláci, na půdě Ministerstva zahraničních věcí ČR, se 3. dubna sejdou zahraniční manažeři, velvyslanci, studenti diplomacie a další hosté na konferenci s názvem The Czech Republic as part of the global economy: Challenges ahead. Organizuje ji Česká manažerská asociace ve spolupráci s ministerstvem zahraničí a obchodními komorami.

„Záměrem je diskuse o budoucím vývoji a pozici české ekonomiky v globálních rozbouřených vodách a možnostech zlepšení prostředí v ČR pro zahraniční manažery,“ uvádí prezident ČMA Pavel Kafka.

Mezi řečníky vystoupí v rámci dvou diskusních bloků generální ředitelé Niclas Pfüller – BROSE CZ, Alessandro Pasquale – Karlovarské minerální vody, Luis Sergio Castro – Laufen CZ, Branislav Ballay  – FUTEQ či Fabien Simon – Executive Director, Structured Finance z Komerční banky. S nimi budou debatovat náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa, náměstek ministryně průmyslu a obchodu Ivan Pilný, generální ředitel a předseda představenstva Českomoravské záruční a rozvojové banky Jiří Jirásek a ředitel Divize zahraničních aktivit CzechInvestu Petr Heczko. Moderovat akci bude Pepper de Callier, zakladatel a výkonný ředitel Prague Leadership Institute.

Akcent na zahraniční manažery je dán tím, že ČMA vstoupí v květnu do rodiny Evropské asociace manažerů CEC, sdružující milion členů. V pátek 12. dubna zavítá do Prahy na pozvání ČMA její prezident Ludger Ramme, aby zde podepsal s prezidentem Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj Peterem Bakkerem dohodu o spolupráci. ČMA je spoluzakladatelem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD), kde rozvíjí zahraniční kontakty, a Peter Bakker přijíždí do ČR vůbec poprvé na pozvání CBCSD.

Letos v rámci ČMA vzniknul Mezinárodní manažerský klub MMK a v soutěži MANAŽER ROKU, jejímž je asociace vyhlašovatelem, se v letošním 26. ročníku objevila nová kategorie Zahraniční manažer.

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem české pobočky České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Spolupracuje s Evropskou asociací manažerů, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.