Zahraniční manažeři: Chceme jasnou vizi, kde bude ČR za 20 a více let

Česká manažerská asociace uspořádala společně s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a obchodními komorami konferenci a debatu se zahraničními manažery o jejich názoru na pozici ČR ve světě a podmínkách podnikání v ČR. Diskusí se jako červená nit neslo téma vize ČR a důvěry vůči státu.

Praha, 5. dubna 2019    Zahraniční manažeři působící v České republice vyzývají stát a jeho instituce, aby jasně definoval vizi, kde chce Česká republika být za 20 a více let a jaké prostředí pro investice a podnikání tu bude v příštích desetiletích. Je to základ budování důvěry mezi podnikatelskou sférou a investory a českým státem, domnívají se zahraniční manažeři, kteří se sešli v Černínském paláci 3. dubna na konferenci a panelové diskusi s názvem The Czech Republic as part of the global economy: Challenges ahead.

Setkání organizovala Česká manažerská asociace (ČMA) ve spolupráci s ministerstvem zahraničí a obchodními komorami. Ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, který mu poskytl záštitu, ale z důvodů pracovní cesty v cizině se ho nemohl zúčastnit, zastoupil jako hostitel náměstek Martin Tlapa.

Záměr akce objasnil v úvodu prezident ČMA Pavel Kafka: „Vnímáme jako zcela nezbytné vést diskusi o budoucím vývoji a pozici české ekonomiky v globálních rozbouřených vodách a možnostech zlepšení prostředí v ČR pro zahraniční manažery“.

Ve dvou panelech, za účasti téměř 150 zahraničních manažerů a hostů, včetně deseti velvyslanců, diskutovalo se zástupci státní správy pět ředitelů a majitelů úspěšných podniků. „Základ důvěry v moderním státě je to, že v zemi existují jasné zákony a jejich jasná aplikace,“ uvedl výkonný ředitel Laufen CZ Luis Sergio Castro.

Součástí budování důvěry zahraniční manažer – stát je podle řečníků trvalé zlepšování kvality služeb vůči podnikům. „Za hlavní úkol považuji budování důvěry. Definovat služby tak, aby pomohly firmám. Vidět firmy jako klienty, aby hodnotily služby, které ministerstvo poskytuje,“ uvedl náměstek Martin Tlapa s poukazem na konferenci jako součást dialogu se zahraničními manažery a budování vzájemné důvěry.

O cestách vytváření důvěry hovořil předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky ČMZRB Jiří Jirásek či výkonný ředitel pro Strukturované financování Komerční banky Fabien Simon. K tématu uvedl další řečník, majitel Karlovarských minerálních vod Alessandro Pasquale: „Vůči byznysu by stát a jeho instituce měly být ještě otevřenější a flexibilnější“.

Z diskuse vyplynulo, že efektivita a investice s přidanou hodnotou jsou základ úspěchu ČR v globálním světě a v konkurenceschopnosti. A dále, ČR je pro zahraniční manažery atraktivní teritorium, které by se mělo zkvalitňovat. Mzdová očekávání rostou, do budoucna bude rozhodovat růst produktivity a investice do ní. Velkou konkurenční výhodou jsou lidé, ale školský systém není schopen reagovat na požadavky doby, takže podnikům problémy činí najít lidi s potřebnou kvalifikací.

„Potřebujeme vzdělané lidi. Proto jsme sami otevřeli vzdělávací centrum. Je důležité, aby byznys a školy spolupracovaly,“ připomněl generální ředitel BROSE CZ Niclas Pfüller jak mnohé firmy řeší situaci na trhu práce. Jeho názor podpořil náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Ivan Pilný s poukazem na nutnou kooperaci a nezbytnou změnu školského systému. K tématu se vyslovili i Jiří Jirásek a další řečníci s poukazem na potřebu strukturálních reforem ve vzdělávacím systému, který by více sledoval ekonomické potřeby společnosti a vývojové trendy. O zastaralosti školského systému hovořil také generální ředitel a majitel softwarové firmy FUTEQ Branislav Ballay.

Diskuse se zaměřila i na vize v oblasti nových technologií a umělé inteligence a podporu start-upů. Vyjádřil se k ní ředitel Divize zahraničních aktivit CzechInvest Petr Heczko, Jiří Jirásek ČMZRB či Ivan Pilný s tím že robotika a umělá inteligence je budoucností ČR. Branislav Ballay ocenil pak snahy státu a jeho institucí, včetně agentury CzechInvest, podporovat start-upy, přál by si však jednotnou informační linku a výraznější informační kampaň vůči start-upům.

Diskusi v anglickém jazyce moderovat Pepper de Callier, zakladatel a výkonný ředitel Prague Leadership Institute. Pepper de Callier je moderátor a coach evropského formátu, v roce 2015 byl oceněn titulem TOP Corporate Leadership Coach in Europe.

Konference je součástí nové politiky ČMA, která klade akcent na spolupráci se zahraničními manažery vzhledem k tomu, že v květnu asociace vstoupí do rodiny Evropské asociace manažerů CEC, sdružující milion členů. V pátek 12. dubna zavítá do Prahy na pozvání ČMA prezident CEC Ludger Ramme, aby zde podepsal s prezidentem Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD) Peterem Bakkerem dohodu o spolupráci. ČMA je spoluzakladatelem pobočky WBCSD České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD), kde rozvíjí zahraniční kontakty. Peter Bakker přijíždí do ČR vůbec poprvé na pozvání CBCSD.

Letos v rámci ČMA vzniknul Mezinárodní manažerský klub MMK a v soutěži MANAŽER ROKU, jejímž je asociace vyhlašovatelem, se v letošním 26. ročníku poprvé objevila kategorie Zahraniční manažer.

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem české pobočky České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Spolupracuje s Evropskou asociací manažerů, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.