IAC19: Kam se přesune pozornost online uživatelů, tam se přesunou peníze

Praha 11. dubna 2019 – Dvanáctý ročník Internet Advertising Conference (IAC) pořádané Sdružením pro internetový rozvoj (SPIR) zahájil předseda výkonné rady Michal Hanák připomenutím výročí 30 let od vzniku internetu. Světovou síť vnímá jako nejlepší místo pro byznys, které dlouho poskytovalo neomezený prostor pro růst, ale nyní naráží na své vnitřní i vnější limity. Vnitřním limitem je pozornost uživatelů a vnějším pak snaha o regulaci. Prvotní dobré úmysly zákonodárců jsou často nešťastně prováděny a jako vedlejší účinek posilují globální hráče na úkor těch evropských. Řešením je aktivní zapojení do celospolečenské debaty o směřování internetu na úrovni profesních sdružení i každého jednotlivce.

„Internet proměnil způsob našeho života a po třiceti letech od svého založení stojí na rozcestích a křižovatkách. Už nenabízí neomezený prostor pro růst všem hráčům. Peníze inzerentů jdou vždy tam, kde je pozornost uživatelů. A pozornost, kterou jsou uživatelé schopni online službám věnovat, není nekonečná. Největší souboj se odehraje na nejmenší a největší obrazovce, na telefonu a televizi. Druhým omezením jsou stupňující se pokusy o regulaci digitálního sektoru. Často na začátku stojí dobrý úmysl, ale provedení je nešťastné. Jen v tzv. consent managementu, který řeší souhlas uživatele se zpracováním jeho osobních údajů a umožňuje zobrazit mu reklamu, může dojít ke ztrátě nejméně 1 sekundy při načítání stránky. Z úhlu pohledu online průmyslu je takové zdržení fatálním systémovým problémem a představuje vysoké ztráty nejen pro inzerci, uvedl Michal Hanák, předseda SPIR.

Internet Advertising Conference 2019 představila více než dvě desítky zahraničních i domácích přednášejících a na 500 účastníků ve třech sálech. Konference pokryla hlavní trendy současného digitálního prostředí: placený obsah nejen zpravodajských médií, vztah duopolu Google a Facebook se zbytkem online světa, sociální sítě z pohledu reklamního prostoru, videoobsah a videoreklamu, nativní inzerci, programatik, využití rozšířené reality v marketingu i blockchain. Stranou nezůstala ani témata legislativní, debata o GDPR zkoumala rozhodnutí evropských dozorových orgánů ve vztahu k technické proveditelnosti a diskuse týkající se evropské reformy autorského práva přinesla pohledy zastánců i odpůrců nové směrnice.

Zoltán Varga, majitel Central Media Group Hungary, ve své dopolední přednášce připomněl, že tisk v Evropě není mrtev, pozornost mu věnuje 32 % dotázaných (online kanálům 28 %, rozhlasu 3 %), a vyzval k budování mostů mezi zeměmi a mezinárodní spolupráci. Michal Půr se prohlásil za kapitalistu, když obhajoval důvody, proč rozdělit monopol tvořený nadnárodní digitální čtyřkou společností Google, Apple, Facebook a Amazon. Řečníci v debatě o placeném obsahu (Petr Bednář, Martin Malý, Filip Rožánek, Ján Simkanič) se shodli na tom, že v českém prostředí v blízké budoucnosti není potenciál spojit více online vydavatelů do jedné zastřešující platební brány. Debata o copyrightu ukázala, jak rozdílně lze vnímat budoucí implementaci evropské směrnice. „Nejlepším způsobem, jak zabránit porušování autorského práva, je dát lidem pozitivní důvody, proč tak nečinit,“ shrnul Petr Koubský, když vysvětloval, že menšina uživatelů, která se chce chovat ilegálně, si vždy cestu najde.

Internet Advertising Conference (IAC) je tradiční akcí Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR). Letos proběhl již 12. ročník, na kterém pro téměř 500 účastníků vystoupilo více než 20 přednášejících ze zahraničí i z Česka.