Rusové dominují mezi zahraničními vlastníky českých firem, následují Slováci a Ukrajinci

Nejčastějšími zahraničními majiteli českých firem jsou Rusové, Slováci, Ukrajinci a Němci. Toto pořadí je neměnné poslední čtyři roky, přestože se počet jimi ovládaných firem mezi lety 2018 a 2019 snižoval. Naopak přibývaly firmy s maďarskými, polskými a rumunskými vlastníky. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Bisnode, která se zabývá poskytováním informací o firmách.

„Nejvíc našich firem ovládají Rusové, Slováci, Ukrajinci a Němci. Ty spojuje geografická blízkost České republiky a historické ekonomické vazby. Skokani loňského roku, Maďaři a Poláci, jsou země V4 a Rumuni byli, stejně jako ČR, součástí východoevropského komunistického bloku,“ zhodnotila výsledky analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Meziročně si mezi dvacítkou nejčastějších zahraničních majitelů českých firem o jeden stupínek polepšili Poláci, Maďaři a Rumuni, naopak pokles zaznamenali Rakušané, Číňané a Bělorusové.  Z relativního pohledu nejvíc vzrostl počet firem s rumunskými (16 %) a maďarskými (10 %) majiteli. Absolutně nejvíc posilovali majitelé z Rumunska (216), Maďarska (196) a Polska (122).

Významně, o 1 117 klesl počet firem s ruskými majiteli a o 518 s německými majiteli. Relativně nejvíc ubývaly společnosti s vlastníky z Číny (-9,4 %), Běloruska (-8,0 %) a Ruska (-7,2 %).

TOP 20 nejčastějších zahraničních vlastníků českých firem

  2019 2018 2017 2016 2015 změna 2018-2019 změna 2015-2019 % změna 2018-2019 % změna 2015-2019
Rusko 14 470 15 587 15 868 16 129 16 370 -1 117 -1 900 -7,17 % -11,61 %
Slovensko 13 490 13 492 12 884 12 130 10 261 -2 3 229 -0,01 % 31,47 %
Ukrajina 12 165 12 297 11 773 11 251 9 776 -132 2 389 -1,07 % 24,44 %
Německo 9 570 10 088 10 301 10 486 10 020 -518 -450 -5,13 % -4,49 %
V. Británie 4 494 4 622 4 332 4 089 3 036 -128 1 458 -2,77 % 48,02 %
Polsko 3 812 3 690 3 426 2 986 2 358 122 1 454 3,31 % 61,66 %
Rakousko 3 547 3 711 3 792 3 833 3 710 -164 -163 -4,42 % -4,39 %
Itálie 3 417 3 553 3 509 3 421 3 166 -136 251 -3,83 % 7,93 %
Nizozemí 2 832 2 983 3 083 3 216 3 184 -151 -352 -5,06 % -11,06 %
USA 2 615 2 742 2 710 2 683 2 401 -127 214 -4,63 % 8,91 %
Kypr 2 023 2 080 2 065 1 975 1 894 -57 129 -2,74 % 6,81 %
Maďarsko 1 996 1 800 1 705 1 585 1 373 196 623 10,89 % 45,38 %
Čína 1 818 2 007 2 078 2 152 2 112 -189 -294 -9,42 % -13,92 %
Švýcarsko 1 635 1 702 1 708 1 703 1 579 -67 56 -3,94 % 3,55 %
Rumunsko 1 565 1 349 1 157 878 628 216 937 16,01 % 149,20 %
Bělorusko 1 402 1 524 1 549 1 581 1 503 -122 -101 -8,01 % -6,72 %
Bulharsko 1 313 1 296 1 243 1 186 968 17 345 1,31 % 35,64 %
Francie 1 251 1 276 1 263 1 271 1 136 -25 115 -1,96 % 10,12 %
Moldávie 1 136 1 209 1 216 1 220 1 047 -73 89 -6,04 % 8,50 %
Kazachstán 1 115 1 191 1 217 1 246 1 276 -76 -161 -6,38 % -12,62 %

Poznámka: Výpočty použité v analýze zohledňují výhradně primární vazbu mezi vlastníkem a ovládaným subjektem, nikoli další vazby týkající se vlastníka. Do propočtů byly zařazeny jen veřejně dostupné informace o vlastnických vztazích tuzemských firem, které měla poradenská společnost Bisnode v době zpracování studie k dispozici

Zdroj: databáze Bisnode a vlastní výpočty