Skupina MOL vstupuje akvizicí společnosti Aurora Group do sektoru výroby směsí z recyklovaných plastů

 

  • Akvizice odpovídá cíli strategie Skupiny MOL 2030, kterým je rozšířit petrochemické portfolio
    o produkty s vyšší přidanou hodnotou investicí ve výši asi 4,5 miliardy USD

 

    • Transakce se společností Aurora umožní Skupině MOL posílit svou pozici dodavatele pro automobilový průmysl

 

  • MOL a Aurora očekávají růst podnikání v Německu a expanzi do střední a východní Evropy
  • Tento strategický krok doplňuje iniciativy Skupiny MOL v sektoru recyklace

 

Budapešť, 16. dubna 2019 – Skupina MOL oznámila, že podepsala smlouvu na akvizici společnosti Aurora, výrobce směsí recyklovaných plastů, jejíž výrobní závody se nacházejí poblíž průmyslových center s výrobou automobilů a úpravou plastů v Baden-Württembergu v Německu.

Aurora je středně velká německá firma se sídlem v Neuensteinu s jedinečným konceptem uzavřené smyčky, v rámci kterého sbírá postindustriální plastový odpad, mele jej a vytváří z něj směsi. Ty dodává automobilovému průmyslu a dalším sektorům. Portfolio společnosti sestává převážně z inženýrských plastů a polypropylenových směsí z recyklátu.

Díky této investici nabídne Skupina MOL širokou řadu směsí recyklovaných polyamidových a polypropylenových plastů vysoké kvality, které doplní stávající portfolio. Využití know-how a uzavřeného logistického systému firmy Aurora pomůže zákazníkům Skupiny MOL zvýšit procento recyklovaného materiálu v koncových výrobcích.

Ferenc Horváth, výkonný viceprezident Skupiny MOL pro segment Downstream, uvedl: „V souladu se strategií MOL 2030 jsme dosáhli dalšího milníku na naší cestě k tomu stát se předním hráčem v oblasti chemikálií v regionu CEE. Toto partnerství nám umožní rozšířit naše podnikání v oblasti petrochemie, zvýšit jeho hodnotu a posílit naši přítomnost na trhu dodavatelů pro automobilový průmysl. Jako zavedený hráč na trhu
s polymery chceme využít silné stránky našeho integrovaného obchodního modelu a zároveň udržet flexibilitu společnosti Aurora jako nezávislého výrobce směsí. Provozní profil společnosti Aurora doplňuje naše iniciativy v sektoru recyklace a podtrhuje náš závazek udržitelnosti a cirkulární ekonomiky.“

Dr. György Bacsa, senior viceprezident Skupiny MOL pro strategický provoz a rozvoj Skupiny, uvedl: „Jsme rádi, že se nám podařilo připravit a realizovat další úspěšnou investici na naší cestě vedoucí k růstu našich petrochemických aktivit a dosáhnout tak dalšího milníku v plnění strategie Skupiny MOL. Těšíme se na spolupráci s naším novým partnerem a věříme v pokračující úspěchy a další expanzi společnosti Aurora už jako součást Skupiny MOL.“

Gerhard Schweinle, zakladatel a člen představenstva společnosti Aurora, uvedl: „Ve Skupině MOL jsme nalezli partnera, který má stejný zájem o udržitelný rozvoj a inovace, jaký máme i my. Jsme přesvědčeni, že MOL je ideálním partnerem, který naší firmě umožní naplňovat její ambiciózní cíle udržitelnosti
a ochrany životního prostředí ještě intenzivněji než dříve. Jako součást Skupiny MOL coby jednoho z předních dodavatelů polymerů v Evropě bude společnost Aurora dále rozšiřovat své odborné znalosti v oblasti zpracovávání inženýrských plastů. Naše rozsáhlá nabídka udržitelně vyráběných produktů a mnoholeté zkušenosti Skupiny MOL nám umožní ještě intenzivněji pracovat na ochraně našich surovinových zdrojů a snižovat zátěž pro životní prostředí. Společně s MOL budeme pokračovat v úspěšném příběhu společnosti Aurora a ještě zrychlíme náš růst.“

Jedním ze základních kamenů strategie Skupiny MOL do roku 2030 je rozšířit petrochemický hodnotový řetězec společnosti. Proto MOL plánuje do konce příštího desetiletí do projektů zajišťujících růst svých petrochemických a chemických aktivit investovat asi 4,5 miliardy USD. Výroba směsí a recyklace patří mezi klíčové oblasti definované ve strategii MOL 2030 a automobilový průmysl je strategický sektor, v němž MOL i Aurora vnímají rostoucí poptávku po recyklovaných materiálech.

Aurora Group se skládá ze společností Aurora Kunststoffe GmbH, Aurora Kunststoffe VS GmbH a Aurora Kunststoffe Walldürn GmbH. Akvizice ještě musí projít schválením příslušných úřadů.

O Skupině MOL

Skupina MOL je integrovaná mezinárodní ropná a plynárenská společnost se sídlem v Budapešti v Maďarsku. Je aktivní ve více než 30 zemích, s dynamickým mezinárodním týmem o 26 000 lidech a zkušenostmi a výsledky, které získala v průmyslu za uplynulé století. Průzkumné a těžební aktivity MOL jsou založené na více než osmdesátiletých zkušenostech v oblasti uhlovodíků. V současnosti jsou výrobní činnosti soustředěné v 8 zemích a aktivity v oblasti ropy a zemního plynu ve 13 zemích. Skupina MOL provozuje čtyři rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného řízení dodavatelského řetězce v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku. Vlastní také síť 1900 čerpacích stanic v devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy. Skupina MOL je dodavatelem polymerních produktů, jako je polypropylen a polyethylen s nízkou i vysokou hustotou, kterých ročně prodá více než 1 000 kilotun.

O společnosti Aurora

Aurora Kunststoffe GmbH je středně velká rodinná firma se sídlem v německém Neuensteinu, která byla založena v roce 2009 s cílem vyrábět technické plastové směsi vysoké kvality. Tato společnost výhradně recykluje jednodruhové průmyslové plastové odpady, které jsou zpracovány do podoby mletých surovin, granulátů a směsí v procesu, který je šetrný ke zdrojům i životnímu prostředí, a to jak v sídle společnosti, tak ve dvou mlecích závodech ve Walldürnu a Villingen-Schwenningenu. Produktová řada zahrnuje materiály, jako jsou polyamidy PA 6, PA 6.6, PA 11, PA 12, POM, PP, PC a PC-ABS, které jsou dodávány zákazníkům v automobilovém, elektrickém, stavebním a strojírenském průmyslu nebo výrobcům nábytku. Jedinečný koncept štíhlé logistiky společnosti Aurora zahrnuje vlastní sběr nemísených plastů, díky němuž má Aurora přístup k sekundárním surovinám vysoké kvality. Na začátku roku 2019 byl v Neuensteinu dokončen nový moderní závod pro výrobu plastových směsí, který zdvojnásobil výrobní kapacitu společnosti z předchozí hodnoty až na 15 000 tun ročně.