Kolaborativní roboti v českých městech

Universal Robots uvádí novou platformou workshopů pod názvem Seminar in the Box, kterou nabízí zájemcům zcela zdarma.

Útery, 23. dubna 2019 Universal Robots, průkopník a celosvětový lídr v oboru kolaborativních robotů (cobotů) zve společně se svými partnery na sérii workshopů „Seminar in the Box“. Tyto bezplatné praktické kurzy jsou zaměřené na programování a práci s coboty Universal Robots a jsou určeny nejen pro manažery výrobních provozů, ale i pro všechny, kteří by se rádi dozvěděli více o možnostech automatizace svých podniků. Registrace na první sérii workshopů již byla spuštěna a i nadále budou na registračním webu doplňovány dalšími termíny. V nejbližších týdnech se workshopy uskuteční v Pardubicích a Plzni.

Každý „Seminar in the Box“ trvá přibližně 6 hodin a začíná úvodem do kolaborativní robotiky. Nejdelší částí interaktivního workshopu je tříhodinový blok, který sestává z programování a aplikování cobota v praxi. Po celý den jsou přítomni experti společnosti Universal Robots, kteří jsou připraveni odpovědět na veškeré dotazy. Během programu je také prostor na neformální diskuzi a networking.

„Seminar in the Box“ je navržen pro 20 lidí. Tento omezený počet registrací zajišťuje každému účastníkovi komfort a možnost podílet se, mimo jiné, i na praktických ukázkách s coboty Universal Robots.

Série workshopů „Seminar in the Box“, která byla již úspěšně aplikována na trzích střední a východní Evropy, patří mezi projekty Universal Robots, které se zaměřují na zvyšování povědomí o možnostech automatizace, a to zejména v malých a středních podnicích. Společnost také provozuje Universal Robots Academy, online tréninkovou a programovací platformu zaměřenou na zavádění cobotů do praxe, kterou využívá více jak 60,000 uživatelů z více než 130 zemí celého světa.

Pokud byste se i vy chtěli dozvědět více o tom, jaké procesy mohou být pomocí cobotů automatizovány, jaký je rozdíl mezi průmyslovým a kolaborativním robotem, jak takového cobota naprogramovat nebo jak rychle může cobot začít pracovat v plném pracovním nasazení, přihlaste se na svůj seminář i vy.  Veškeré detaily včetně registrace jsou k dispozici na webu: http://www.universalrobotsevents.com.

Universal Robots

Universal Robots je výsledkem mnohaletého intenzivního výzkumu v robotice. Produktové portfolio zahrnuje kolaborativní robotická ramena UR3, UR5 a UR10, pojmenovaná podle své nosnosti v kilogramech. Od vstupu prvního robota UR na trh v prosinci 2008 dosahuje společnost výrazného růstu a její robotická ramena se dnes prodávají ve více než 50 zemích po celém světě. Průměrná doba návratnosti nákladů na pořízení robotů UR je nejrychlejší v odvětví a činí pouhých 195 dní. Společnost má centrálu v dánském Odense, kde se odehrává i veškerý vývoj a produkce. V loňském roce dosáhla firma tržeb ve výši 237 milionů dolarů. Více naleznete na https://www.universal-robots.com/cs/