NTK se dohodla se společností Sekyra Group a.s. na opravě skleněné fasády

Praha 25. dubna 2019_ Sekyra Group, a.s. a Národní technická knihovna (NTK) dospěly ke shodě názoru na způsob úpravy zavěšení 4 500 skleněných tvárnic, tvořících vnější plášť jedné z nejcitovanějších moderních staveb v Praze postavené před 10 lety. Zavěšení všech tvarovek bude upraveno tak, že zajistí zvýšenou trvanlivost a bezpečnost, plně v souladu se současnými stavebními a bezpečnostními předpisy.

NTK svým souhlasem s přerušením soudního řízení vytvoří časový prostor pro projednání a uzavření dohody o opravě fasády, která by mezi NTK a Sekyrou odstranila tuto část předmětu sporu.

O NTK

Národní technická knihovna je největší a zároveň nejstarší knihovna technické literatury v České republice. V moderní budově v centru Kampusu Dejvice nabízí klíčové informační zdroje, kvalitní služby a velkorysý prostor pro studium a týmovou práci. Funguje také jako společenské centrum s galerií, kavárnou a konferenčním sálem. Služeb knihovny v loňském roce využilo 770 314 návštěvníků, počet těch, kdo projdou parterem nebo jen okolo jde do miliónů. Více informací na www.techlib.cz

Označeno tagem