Výsledky předsedy školských odborů Františka Dobšíka za 15 let

František Dobšík byl zvolen předsedou ČMOS PŠ v roce 2003. Následující tabulka porovnává stav školství v roce 2003 se současností.

V roce 2003 tehdejší ministryně školství Petra Buzková (ČSSD) slíbila, že platy učitelů budou činit 130 % průměrné mzdy v České republice.

2003 současnost
Počet členů ČMOS PŠ 70 000 18 000
Výdaje na školství jako procento HDP 4,3 % 3,9 %
Průměrný plat učitelů vzhledem k průměrné mzdě v ČR 105,4 % 109,6 %
Průměrný plat v regionálním školství vzhledem k průměrné mzdě v ČR 90 % 92,4 %

 

Zdroje:

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=4255

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2003-04-2012-13

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/zamestnanci-a-mzdove-prostredky-ve-skolstvi

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=3029

https://www.novinky.cz/domaci/14787-buzkova-do-tri-let-ucitelum-130-procent-prumerne-mzdy.html

Zpracoval: Radek Sárközi