Volno navíc při péči o nemocné, ale i pro pěstouny. Vodafone přidává zaměstnancům další netradiční benefity

22. května 2019 – Péče o blízké je důležitá a Vodafone v ní nedělá rozdíly. Proto rozšiřuje seznam svých benefitů pro zaměstnance a nabízí volné dny navíc novopečeným adoptivním rodičům i pěstounům, LGBT párům s dětmi a také těm, kteří se starají o dlouhodobě nemocného člena rodiny. Nedávné ocenění pro viceprezidenta Vodafonu za prosazování rovného přístupu k zaměstnancům potvrzuje, že přístup firmy je nastavený správně. Vodafone chce inspirovat i další společnosti. 

Rodiče, kteří adoptují dítě ve věku do 7 let, mají nárok na rodičovskou dovolenou. Kdo ale adoptuje starší dítě, volno už podle zákona nedostane. Vodafone věří tomu, že každá adopce má smysl, a tak nově poskytuje 10 dní volna pro všechny, kteří adoptují dítě starší 7 let. Tento benefit platí také pro pěstouny, kteří se nově ujmou dítěte.

Kromě toho LGBT páry nemají po narození potomka ze zákona nárok na volno od státu. I zde Vodafone nabízí pomoc a zaměstnanci mohou využít benefit poporodní péče a zůstat doma 5 pracovních dní. Dostanou za ně odměnu odpovídající výši dávky, kterou rodinám poskytuje stát.

Volno při péči o těžce nemocného

Starat se o těžce a dlouhodobě nemocného člena rodiny je velmi náročné, proto je dalším novým benefitem pro zaměstnance v těchto situacích až 10 pracovních dní osobního placeného volna ročně.

„Chceme podporovat všechny naše zaměstnance ve chvílích, kdy to potřebují nejvíce. Proto upravujeme naše směrnice tak, aby poskytovaly větší flexibilitu a pomoc,“ říká Carl Clarke, viceprezident pro lidské zdroje a majetek Vodafonu v Česku.

Právě Carl Clarke nedávno získal cenu Inspirativní manažer časopisu Moderní řízení vydavatelství Economia. Ocenění získal za svou angažovanost při prosazování rovného přístupu k zaměstnancům a za zavedení nové směrnice pro pomoc zaměstnancům, kteří se stanou oběťmi domácího násilí.

Konzultace u psychologa zdarma

Placené volno, konkrétně 10 dní, mohou oběti domácího násilí využít na právní, lékařskou nebo poradenskou pomoc. Další volno nebo možnost pracovat odkudkoli mohou využít ti, kteří obětem domácího násilí pomáhají. Kromě toho Vodafone zavedl i asistenční program, který všem zaměstnancům umožňuje využít několik konzultačních hodin u psychologa ročně.

„Jsme dlouhodobě aktivní na poli diverzity a srovnáváme podmínky pro všechny, kteří jsou jakýmkoliv způsobem znevýhodněni. Zároveň se nebojíme otevírat témata, o kterých se v korporacích často nemluví. Příkladem je oblast domácího násilí, jehož obětí se podle statistik stává každá třetí žena. Doufáme, že budeme inspirací pro další firmy,“ uvádí Jana Vychroňová, HR Business Partner ve společnosti Vodafone.

Řada dalších benefitů podporuje například matky (přispívá ke sladění rodinného a pracovního života nebo pomáhá s návratem do práce po mateřské dovolené). A tatínkové nebo partnerky matek při narození dítěte dostávají od firmy deset dnů volna. Další informace najdete na webu vodafone.cz/udrzitelne-podnikani.

O Vodafone Czech Republic

Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone Group. V České republice poskytuje služby více než 3,9 milionu zákazníků. Od roku 2007 přináší komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní provozuje přes 1,5 milionu firemních SIM karet. Vodafone už několikrát dostal ocenění Best in Test za kvalitu hlasových služeb a datových přenosů na základě testů provedených společností P3 communications. Aktuálně pokrývá jeho mobilní síť LTE 99 % populace ČR. Zároveň Vodafone nabízí pevné připojení k internetu, a to více než 4 milionům českých domácností. Kromě toho na podzim 2017 pokryl Českou republiku speciální sítí úzkopásmového internetu věcí NB-IoT a v prosinci téhož roku spustil komerční provoz. Vodafone se řídí dlouhodobou strategií udržitelného podnikání, hlásí se ke globálním Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) a podporuje digitalizaci a diverzitu ve společnosti. Klade důraz na ochranu životního prostředí a využívá jen energii z obnovitelných zdrojů. Vodafone podporuje inovativní startupy a podnikatele v regionech. Zaměstnanci společnosti věnují ročně dobrovolnickým aktivitám více než 7500 hodin prostřednictvím Nadace Vodafone. Ta se za 13 let od svého založení dostala mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických sociálních inovací, které zlepšují život společnosti a znevýhodněných skupin. Více informaci na vodafone.cz.