RUBIKON Centrum slaví narozeniny. Pomáhá integraci vězňů již 25 let.

Dnes profesionální organizace pomohla téměř třem desítkám tisíc klientů, a jejich blízkým, na cestě k překročení jejich trestní minulosti. Ve středu 29. 5. 2019 oslaví RUBIKON Centrum, z.ú. 25 let svého působení v justici.

Na jeho počátku byla v roce 1994 dobrovolnická iniciativa studentů katedry sociální práce FF UK, kteří chtěli po vzoru zahraniční dobré praxe přispět k zavedení principů restorativní justice a alternativních trestů v České republice. Této prvotní mety bylo dosaženo v roce 2001 vznikem Probační a mediační služby (PMS), mise však pokračovala dál. Přes šíření povědomí o alternativních trestech a vzdělávání pracovníků justice přešlo tehdejší RUBIKON Centrum k pilotním projektům, zavádějícím zahraniční know-how do českých podmínek. Vytvářelo programy a budovalo systém služeb zaměřených na problémy, které byly v české justici vnímány jako nejpalčivější. Tak vznikl Romský mentoring na podporu výkonu alternativních trestů romských klientů PMS, probační programy pro mladistvé pachatele a komplexní podpora lidí „se záznamem“ v oblasti zadluženosti a zaměstnanosti.

„Jsme hrdí na cestu, kterou jsme za 25 let ušli. V počátku našeho fungování jsme vůbec nepředpokládali, že naše úsilí bude trvat desítky let. V trestní justici je stále mnoho oblastí, které si klademe za cíl i nadále posouvat vpřed. Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce s našimi partnery, s Probační a mediační službou, Vězeňskou službou ČR, řediteli jednotlivých věznic a firem, které zaměstnávají uchazeče o práci se záznamem v rejstříku trestů. Společným úsilím se nám daří integrovat stále více lidí s trestní minulostí,“ říká Dagmar Doubravová, ředitelka RUBIKON Centra, z.ú.

Jedním z nejnovějších projektů RUBIKONu je Komunitní centrum a zahrada Kotlaska na Praze 8, nabízí tréninková zaměstnání pro osoby s trestní minulostí a příležitost k pestrým volnočasovým aktivitám pro obyvatele v okolí. Své 25. narozeniny oslaví RUBIKON Centrum právě zde, a to ve středu 29. 5. 2019.

Na oslavu jsou zvány přední osobnosti české justice, např. Gabriela Slováková, ředitelka Věznice Kuřim nebo Jan Tomášek z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Spolu s dalšími pronesou slavnostní řeč s vizí české justice do budoucna. Další vážení hosté symbolicky přestřihnou pásku do dalšího čtvrtstoletí. Slavnostního aktu se ujmou například Helena Válková, poslankyně Parlamentu ČR, bývalá ministryně spravedlnosti, a Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby, které stály u zrodu neziskové organizace RUBIKON Centrum. Hostům na akci zahraje kapela Katr-band z ženské věznice ve Světlé nad Sázavou.

O RUBIKON Centru

Za 25 let existence podpořilo RUBIKON Centrum více než 25 000 lidí, kteří potřebovali pomoci s novým začátkem. Zrealizovalo 100 projektů a získalo 6 zahraničních i tuzemských ocenění.

Klíčové programy RUBIKON Centra (komplex programu Zaměstnanost a Zadluženost, Romský mentoring a probační program PUNKT rodina) mají prokazatelný pozitivní dopad na integraci lidí s trestní minulostí a snížení recidivy. RUBIKON Centrum spolupracuje s 24 věznicemi, 18 středisky Probační a mediační služby a 10 kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR. Založilo Komunitní centrum a zahradu Kotlaska a sociální firmu Rubikon Centrum Servis s.r.o., která vytvořila téměř 70 pracovních míst pro vězně a propuštěné. Od roku 2016 je RUBIKON Centrum členem platformy, která organizuje Yellow Ribbon Run (Běh se žlutou stužkou). Do běhu se v roce 2019 zapojí více než 500 běžců.

Více na www.rubikoncentrum.cz

Reklamy