Nově implementovaná technologie Gebrüder Weiss zvýší efektivitu silniční dopravy

Praha, 10. června 2019 – Gebrüder Weiss nově používá ve svém logistickém centru v Jenči systém Cargometer. Toto zařízení, které bude do konce tohoto roku implementováno i v jihomoravské pobočce v Syrovicích, poskytuje přesné informace o rozměrech a hmotnosti zásilek a umožňuje tak maximalizovat využití nákladového prostoru dopravních prostředků. Zpracování přesných informací o hmotnosti nákladu zabrání i jízdě přetížených kamionů po veřejných komunikacích a přispěje tak k bezpečnosti a efektivitě silniční dopravy. GW plánuje rozšíření systému i do svých dalších evropských poboček.

Vysoce efektivní měření přepravovaných nákladů

Po několikaletém testování Cargometeru v rámci pilotního projektu v největší pobočce Gebrüder Weiss Maria Lanzendorf u Vídně byl tento systém v únoru 2019 instalován i v České republice. Ostrý provoz měření a vážení zásilek během vykládky byl spuštěn v březnu. S měřicím systémem Cargometer lze měřit a přímo při průjezdu branou do skladu při vykládce nákladního vozidla zjišťovat hmotnost a objem všech položek nákladu, které se pohybují v prostoru nákladové brány a to bez nutnosti zastavování, čekání nebo přesměrování a bez dalšího vynaloženého úsilí. To je umožněno dostupným, kompaktním hardwarem, který je instalován na vykládkových branách. „Každá paleta procházející branou je scanována inovativním algoritmem nazvaným Multiimage-Motion-3-D. Ten používá k měření transportovaného objektu hloubkovou kameru umožňující přesné změření všech tří rozměrů objektu. Speciální snímače na nakládacích branách pořizují během jedné sekundy až 30 záběrů projíždějícího vysokozdvižného vozíku s nákladem,“ vysvětluje Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss Česká republika.

Nově získané údaje se automaticky přenášejí do TMS (transport management system). Do optického archivu se zároveň ukládá report, který obsahuje původní (deklarované) a nově naměřené údaje zásilky. V sytému Gebrüder Weiss se archivují také videozáznamy z průjezdu konkrétního vozíku se zásilkou bránou a příslušná 3D fotodokumentace. Hmotnost zásilek měří váha instalovaná přímo ve vozících, které vezou zásilku z auta do skladu.

Rychlejší procesy a optimalizované využití nákladní kapacity

K výhodám, které používání takového systému přináší, patří především zrychlení manipulačních procesů, přesné informace o rozměrech a hmotnosti všech nákladových položek a v neposlední řadě ještě lepší využití kapacity nákladních vozidel. Systém poskytuje i možnost přenosu změřených dat přímo do systému řízení transportu a tedy jejich další využití pro skladové, manipulační a transportní účely. „Během testovacího provozu bylo jenom v roce 2017 na pobočce Gebrüder Weiss ve Vídni změřeno na 250 000 zásilek. Totožný systém, který dnes používáme v Jenči, výrazně zefektivňuje naši práci s jednotlivými zásilkami, kterých terminálem projde 1,5 milionu za rok. V takovém objemu se výhody používání Cargometeru jednoznačně projeví,“ říká Jan Kodada.

Odpovědnost a udržitelnost patří mezi základní hodnoty Gebrüder Weiss

Smysluplné využívání přesných informací o rozměrech a hmotnosti přepravovaných nákladů mají i širší souvislosti. „Jednou ze čtyř základních firemních hodnot Gebrüder Weiss je udržitelnost. Tu chápeme mimo jiné i jako soustavnou a vědomou snahu o naše trvalé profesní úspěchy a konkurenceschopnost.  Naše investice do řady inovací, mezi které patří i Cargometer, jsou vedeny také pocitem odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Používání nejmodernějších systémů a technologií vede v důsledku i k pozitivním dopadům právě v této oblasti. Pokud například maximálně využíváme svoje dopravní kapacity, na silnicích v principu ubyde nákladních vozidel, která jedou nedostatečně vytížena a zbytečně zvyšují objem nejrůznějších škodlivin, například CO2, vypouštěných do ovzduší. Pokud jsou vozidla naopak přetížena, nejen že nadměrně opotřebovávají silniční síť, ale v určitých situacích mohou být i potenciálním nebezpečím pro ostatní účastníky silničního provozu. Kromě zvýšení efektivity naší práce má tedy používání Cargometeru v důsledku pozitivní vliv i na životní prostředí v České republice i mimo ni,“ dodává Jan Kodada.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

O společnosti:

Gebrüder Weiss zaměstnává více než 7 100 zaměstnanců ve 150 vlastních pobočkách a patří k předním přepravcům a logistickým firmám v Evropě. Zastřešen společností Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu sdružuje tento podnik kromě svých hlavních obchodních divizí, jimiž jsou pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a logistika, též řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných společností – mj. logistické poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech firmy), dicall (komunikační řešení, průzkum trhu, školení), Rail Cargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupodílník rakouské společnosti DPD. Toto propojení umožňuje koncernu reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků. Zásluhou velkého množství ekologických, ekonomických a sociálních opatření je tento rodinný podnik s historií v oblasti přepravy dlouhou více než 500 let považován i dnes za průkopníka v otázce udržitelného hospodaření.

V České republice zaměstnává společnost Gebrüder Weiss na 367 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.