Královéhradecký kraj se stal Místem po život 2019!

11, června 2019 – Na Královéhradecku jsou kvalitní služby pro občany, seniory i nemocné. Královéhradecký kraj má celkově výborné podmínky pro život, a dokázal tak obhájit loňské vítězství ve srovnávacím výzkumu Místo pro život. V něm analytická agentura Datank hodnotí data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 1 250 obyvateli a starosty všech regionů. Na stříbrnou příčku se vyhoupl Jihočeský kraj, bronz získává Zlínský kraj.

V Královéhradeckém kraji můžou být lidé s podmínkami pro život skutečně spokojeni. Kvalitní výsledky vykazuje region v prakticky všech sledovaných oblastech. V celorepublikovém srovnání je na tom výborně ve zdravotnictví a sociálních službách, například do lékáren to zde mají lidé vůbec nejblíže. V Královéhradeckém kraji je dobře rozvinutá infrastruktura, což potvrzuje také nejkratší průměrná vzdálenost na poštu. Připočíst je třeba bezpečnost na silnicích a také dobré podmínky pro vzdělávání a péči o děti. Ty se ve školách určitě netísní tolik jako ve většině ostatních krajů. Zapracovat by to chtělo především na oblasti zaměstnanosti a pracovního trhu. To je jediná oblast, v níž region nedosahuje ani celorepublikově průměrného výsledku. Významně se na tom podílí vůbec nejvyšší nezaměstnanost mladých ve věku od 15 do 24 let. Větší péči by si ze strany veřejné správy zasloužily rovněž investice do ochrany životního prostředí, které jsou při srovnání s ostatními kraji nízké. V rámci letošního výzkumu Místo pro život byli v dotazníkovém šetření osloveni také starostové s dotazem, co oni považují za největší problém, a naopak, s čím nejsou potíže. Představitelé a zástupci obcí ve vítězném Královéhradeckém kraji si nejvíce stěžují na nedostatek pracovních sil a také na špatnou bytovou situaci. Naopak velmi kladně hodnotí spolupráci v rámci mikroregionu, za problematickou nepovažují ani administrativu spojenou s povinně zveřejňovanými informacemi nebo schvalování právně závazných dokumentů měst a obcí, které zastupují.

Na jihu Čech je bezpečně

Lidé v Jihočeském kraji se můžou radovat z vůbec největší bezpečnosti na silnicích v rámci celé České republiky. Statistika nehodovosti to jasně prokazuje, a potvrzuje tak celkovou bezpečnost v regionu. Kvalitní podmínky nabízí kraj rovněž z pohledu volnočasových aktivit a turismu, například kulturních institucí je zde dostatek. V sociální oblasti myslí Jihočeši na stáří, v kraji je vůbec nejvyšší kapacita zařízení pro seniory. To, že veřejná správa dbá také na ekologii, potvrzuje celorepublikově nejvyšší kapacita čističek odpadních vod. Větší pozornost by si určitě zasloužila oblast pracovního trhu. Dobrou vizitkou jistě není, že místní obyvatelé mají jednu z nejnižších průměrných mezd v České republice, a to i v době, kdy je na jejich zvyšování nepochybně nejlepší čas. Lidé si zde také nedělají příliš starostí s produkcí komunálního odpadu, která je v jižních Čechách jedna z nejvyšších. Starostové se na jihu Čech vůbec nejvíce potýkají se suchem, které se dotýká jak krajiny, zemědělství, tak i obyvatel měst i obcí všech velikostí. Za druhou nejproblematičtější oblast považují představitelé místních samospráv dopravu a dopravní dostupnost, čemuž se při stavu dálniční sítě, která není dobudována ani směrem k rakouské hranici, ani směrem do hlavního města, lze jen těžko divit. Jihočeským starostům se naopak výborně spolupracuje v rámci mikroregionu. Žádné problémy jim nedělá také komunikace s veřejností, ani zveřejňování všech potřebných informací.

Na Zlínsku myslí na vzdělávání

Vynikajících výsledků dosáhl Zlínský kraj v oblasti péče o děti a vzdělávání. Hlásit děti do škol je radost, v regionu je totiž vůbec nejméně žáků na jednu třídu základní školy. Zájem dětí o vzdělávání na základních uměleckých školách je naopak v celorepublikovém srovnání nejvyšší. Celkově je zde vzdělávání a péče o děti celorepublikově na nejlepší úrovni. Kulturní akce jsou na Zlínsku atraktivní, o čemž svědčí jejich velmi vysoká návštěvnost. Obyvatelé kraje se rovněž nemusí bát o svou bezpečnost, v objasňování trestných činů jsou místní policisté v republice na špici. Přestože je objasněnost trestných činů v regionu nejvyšší, počet policistů je zde paradoxně nejnižší, takže posilu by si určitě zasloužili. Nejméně finančních prostředků věnuje zdejší veřejná správa v porovnání s ostatními regiony na ochranu životního prostředí. Starostové na Zlínsku považují za největší problém dostupnost bydlení, ať už se jedná o jeho cenu, nebo o nedostatečnou nabídku. Rychlejší rozvoj bytové výstavby je tak z jejich pohledu více než žádoucí. Asi nepřekvapí, že druhá nejproblematičtější oblast je spojena s vodohospodářstvím a rok od roku narůstajícím suchem. Zlepšení by si podle starostů zasloužila také dopravní infrastruktura. Naopak na výborné úrovni vnímají představitelé místních samospráv spolupráci v rámci mikroregionu, starosti jim příliš nedělají náležitosti spojené s povinně zveřejňovanými informacemi obcí, ani komunikace s veřejností.

VÝSLEDNÉ POŘADÍ KRAJŮ ZA ROK 2019
1. Královéhradecký kraj
2. Jihočeský kraj
3. Zlínský kraj
4. Pardubický kraj
5. Hlavní město Praha
6. Středočeský kraj
7. Jihomoravský kraj
8. Liberecký kraj
9. Kraj Vysočina
10. Plzeňský kraj
11. Olomoucký kraj
12. Moravskoslezský kraj
13. Karlovarský kraj
14. Ústecký kraj

Srovnávací výzkum Místo pro život už devátým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.

***

Partnerem srovnávacího výzkumu Místo pro život 2019 je společnost Eurovia.