Více než polovina Čechů čte soukromé e-maily v práci

Komu Češi posílají soukromé e-maily? Kolik těchto zpráv během jednoho týdne pošlou a kolik jich naopak obdrží? Věnují se soukromým e-mailům v pracovní době? Na tyto a další související dotazy hledala odpověď společnost Mailkit, která vytváří a provozuje stejnojmenný nástroj pro rozesílání a správu e-mailingových kampaní. Pro Mailkit výzkum realizovala v roce 2018 agentura STEM/MARK na vzorku 1007 respondentů.

2019-05-06 14_41_03-Mailkit - Mailkit

Nejvíce si Češi posílají soukromé e-maily s kamarády (72,2 %), s rodinou (63,1 %), s kolegy v práci (56,2 %), s klienty a zákazníky (37,7 %), dále se vzdálenými příbuznými (33,4 %) a také s někým jiným (24,9 %).

Méně než 5 e-mailů týdně najde ve svých schránkách 37,8 % dotázaných. 6-15 e-mailů za týden obdrží 23 % respondentů. 16-50 e-mailových zpráv za stejné období je doručeno 29,6 % z nich. 51 e-mailů a více dostane 6,5 % dotázaných.

Nejvíce Čechů neodešle za týden víc než 5 soukromých e-mailů. Méně než pět těchto zpráv týdně odešle 43,6 % dotázaných. 6-15 e-mailů napíše během sedmi dnů 22,9 % respondentů. 16-50 e-mailů pošle 15,4 % respondentů. 51 soukromých e-mailů a více odešle 1,8 % z nich.

Ve webovém rozhraní poskytovatele e-mailu (Seznam, Centrum, Google) čte soukromé e-maily 89,5 % dotázaných. Na smartphonu ve speciální aplikaci pak tyto zprávy čte 29,1 % dotázaných. V roce 2017 takto odpovědělo 25 % respondentů. Ve specializovaném programu na správu e-mailů (Outlook, Thunderbird, Apple Mail) se soukromým e-mailům věnuje 20,2 % z nich.

Soukromé e-maily v posledních letech nahrazují hlavně chatovací aplikace. Pro mladé lidi jsou zásadním způsobem soukromé komunikace. E-maily jsou pak více spojené s prací, kde chatovací aplikace a systémy teprve hledají cestu k masovému rozšíření.

V pracovní době Češi stále řeší soukromé e-maily

52 % dotázaných si čte soukromé e-maily v práci. 11,9 % české online populace se věnuje soukromým e-mailům pouze když je nikdo nevidí. 36 % respondentů soukromou poštu v pracovní době neprochází vůbec. Soukromé e-maily v práci otevírá 56,9 % mužů a 46,9 % žen.

Soukromé e-maily si v práci čte 63,8 % vysokoškolsky vzdělaných respondentů a 41,9 % těch, kteří nemají maturitu. Výzkum společnosti Mailkit realizovaný v roce 2017 ukázal, že 74 % vysokoškolsky vzdělaných lidí procházelo v práci soukromé e-maily, zatímco se k tomuto chování přiznalo 34 % dotázaných bez maturity.

K práci se soukromými e-maily v práci je vhodné dodat, že v některých případech to může přinést i problémy se soukromím uživatele nebo bezpečnostní riziko pro zaměstnavatele, včetně porušování předpisů. Nejproblematičtější mohou být situace, kdy soukromé e-maily zaměstnanci v práci řeší na počítačích či mobilních zařízeních zaměstnavatele.

O společnosti Mailkit s.r.o.

Společnost Mailkit byla založena v roce 2005 a stala se jednou z předních českých firem poskytujících řešení pro e-mailový marketing a marketingovou automatizaci. Cílem společnosti Mailkit je vytvářet taková řešení, která zajistí maximální možnou míru doručení zpráv a zároveň nabídne profesionální technické zázemí, pokročilé možnosti tvorby e-mailových zpráv a jejich automatizace, včetně i napojení na firemní informační systémy.

Mailkit zajišťuje e-mail marketingové služby například pro Škoda Auto, Notino.cz, A3 sport, mediální dům Mafra, společnosti Baťa a Pet Center a řadu marketingových agentur jako např. Etnetera Activate, LHMS či Copy General.

Mailkit je členem mnoha oborových organizací, které svou činností přispívají ke zvyšování úrovně e-mail marketingových služeb. Je aktivním členem organizace M3AAWG věnující se boji se všemi formami zneužívání internetu, dále aliancí odesílatelů CSA (Certified Senders Alliance) a Signal Spam i E-mail Experience Council, jež je oborovou odnoží největší marketingové asociace na světě DMA. Mailkit stál u zrodu iniciativy Dobryemail.cz, která se snaží šířit povědomí o pravidlech e-mailingu realizovaného správným způsobem.