Zaměstnanci Strojíren a staveb Třinec se vzdělávali formou AdviAcademy

Ostrava | 13. června 2019 – Společnost ITeuro se ve druhém čtvrtletí roku 2019 aktivně zapojila do dlouhodobého projektu zvyšování kvalifikace zaměstnanců svého významného zákazníka Strojírny a stavby Třinec. Pro firmu připravila odborná školení formou vzdělávací platformy AdviAcademy.

Cílem projektu „STROJÍRNY A STAVBY TŘINEC – vzdělávání zaměstnanců“ (CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004924) je zvýšení odborné úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců a zajištění souladu jejich kvalifikace a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt je financován z dotačního programu Evropské unie (OP Zaměstnanost 2014–2020, výzva 043 OPZ Podnikové vzdělávání zaměstnanců).

Strojírny a stavby Třinec využívají informační systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP. Školení AdviAcademy v rámci vzdělávacího projektu se tak zaměřila zvýšení efektivity práce se systémem u jednotlivých zaměstnanců, a tím i jejich spokojenosti. Kurzy byly sestaveny tak, aby uživatelé systému získali znalosti a osvojili si praktické dovednosti, jak efektivně využívat nových postupů a funkčností. Vzdělávání proběhlo na úrovni základního ovládání i oborových specifik, a to napříč různými odděleními jako technická příprava výroby (TPV), nákup, výroba.

„Chtěl bych ocenit lektory za jejich profesionální, ale i lidský přístup. Jejich výklad byl poutavý a pro všechny zúčastněné velice přínosný. Byli schopni okamžitě reagovat na dotazy. Taktéž bych se rád zmínil o paní Ireně Znachorové, HR manažerce ITeuro, za její pomoc s přípravou podkladů pro dotační řízení,“ říká David Kapri ze Strojíren a staveb Třinec.

Zpětná vazba ze školení hovoří za vše. Spokojení uživatelé a splněná očekávání. Nic z toho by nebylo možné bez vzájemné spolupráce,“ dodává Irena Znachorová z firmy ITeuro.

O společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Strojírny a stavby Třinec jsou 100% dceřinou akciovou společností Třineckých železáren. Firma se orientuje na zakázkovou strojírenskou výrobu pro tuzemské i zahraniční klienty. Jedná především o výrobu technologických celků a svařenců včetně opracování na CNC strojích, ocelové konstrukce, volně kované výkovky a výrobu hutních válců pro válcování za tepla. V oblasti stavebnictví zajišťuje společnost především průmyslové a občanské stavby na klíč a výstavbu i opravy komunikací.

O společnosti ITeuro, a.s.

ITeuro je česká konzultační a softwarová společnost se sídlem v Ostravě. Na domácím a slovenském trhu implementuje světově využívaný informační systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), zároveň připravuje jeho lokální jazykovou a legislativní verzi. Kromě toho ITeuro vytváří vlastní softwarová řešení pro výrobní podniky. Hlavním produktem je InduStream pro digitální sběr a distribuci dat ve výrobě a skladech, napojení na stroje, digitální podporu procesů (výroba, údržba, kvalita a další) a WMS. Společnost také poskytuje výrobním firmám související konzultační služby ke zvýšení efektivity a produktivity.