Trh zdravotnických prostředků výrazně změní elektronizace

Praha 19. června – Zdravotnictví se potýká především s problémem chybějících pracovníků. Podobně je na tom i sociální oblast. Setkání zástupců zdravotnických zařízení, poskytovatelů sociálních služeb, pojišťoven a expertů na péči o nemocné a seniory však ukázalo nečekaně silný trend – hlavním tématem trhu zdravotních prostředků je elektronizace.

Trendy na poli zdravotnických prostředků se už desátým rokem zabývá konference Kvalita-Bezpečnost-Efektivita, kterou pořádá společnost HARTMANN – RICO. „Letošní ročník byl jednoznačný. Tématem číslo jedna se stala elektronizace. Ta pomáhá v procesním řízení a hledání úspor, zároveň podstatně zlepšuje schopnost lidí využívat moderní zdravotnické prostředky. Konec konců, i společnost HARTMANN GROUP oslavila v loňském roce 200 let existence především inovacemi v této oblasti,“ řekl člen představenstva HARTMANN – RICO v České republice Tomáš Groh.

Potvrdila to i Britta Fünfstück, generální ředitelka HARTMANN GROUP, která konferenci zahajovala. „Náš trh prochází dynamickým vývojem. Jak roste a stárne populace, roste i poptávka po zdravotní péči a celkové náklady s ní spojené. Proto také poskytovatelé zdravotní péče hledají úspory. Závazkem společnosti HARTMANN je nabízet řešení jak prostřednictvím svých produktů, tak služeb využívajících moderní technologie,“ uvedla Britta Fünfstück.

Dva příklady za všechny. Skupina HARTMANN je jedním z hlavních světových výrobců dezinfekce, díky níž lze bojovat s infekcemi ve zdravotnických zařízeních (nozokomiální nákazy). Každý rok se jen v Evropě týkají milionů pacientů, přičemž desítky tisíc jim naneštěstí podlehnou. „Můžete mít nejlepší dezinfekci, ale co kdyby k tomu existoval automatizovaný systém, který umí výskyt nákaz identifikovat? Právě takový nabízíme. Epidis pracuje s využitím umělé inteligence, dokáže proto rychle analyzovat všechna potřebná data,“ upozorňuje Tomáš Groh.

Elektronické nástroje však pomáhají i při plánování operací v sálech nebo skladových kapacit. Prostě a jednoduše, zatímco dříve bylo všechno především na papíře, maximálně v excelovských tabulkách, nyní jsou k dispozici propracované aplikace. Nástroje procesního řízení musejí především umět snížit administrativu. Pro lékaře a sestry musejí být jednodušší než pověstná excelová tabulka a zároveň musejí, na rozdíl od ní, nabídnout ucelená řešení, která lze jednoduše aplikovat. Proto společnost HARTMANN – RICO vyvíjí aplikaci Operis, která všechny tyto atributy nabízí.

Digitální nástroje jsou i hlavní zbraní těch, kteří se v nemocnicích či sociálních zařízeních starají o bezpečnost a spokojenost pacientů. Právě tomuto tématu byl věnován jeden z bloků konference o zdravotní péči. V bloku o sociální oblasti byla hlavním tématem inspirace, jakým způsobem přilákat či rovnou získat nové zaměstnance. „Nejsou prostě lidi a my už se podobně jako výrobní firmy bavíme o možnostech, jak získat pracovníky například z Ukrajiny. Sociální oblast je navíc podfinancovaná. Ale ještě horší je fakt, že nemáme dlouhodobý systém financování. Můžeme se tedy pouze dohadovat, co se stane v dalším roce a následně to řešit,“ dodal Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

HARTMANN – RICO na konferenci obsahově spolupracuje s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Academy of Health Care. Konference je vždy dvoudenní a je členěna do obsahových bloků. Její podstatná část se pak dělí na zdravotní a sociální část. Také letos se na ni registrovalo více než 220 profesionálů ze zdravotní i sociální oblasti.

Prezentace řečníků budou k dispozici na webu konference: www.kbehartmann.cz.

Společnost HARTMANN – RICO

Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti PAUL HARTMANN AG do tehdejšího podniku Rico Veverská Bítýška. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v Heidenheimu v Německu. Více než 20 let působí HARTMANN – RICO také na území Slovenska se sídlem v Bratislavě. HARTMANN – RICO zaměstnává celkově více než 1 650 zaměstnanců.