VUT udělilo při příležitosti 120. výročí dva čestné doktoráty

Titul doctor honoris causa může od středy 19. června 2019 nově užívat Mexičan Sebastián Díaz de la Torre a také Američan Arvid C. Johnson. Oba akademici získali tento čestný akademický titul za svou dlouhodobou spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně. To uděluje tuto čestnou hodnost při výročních oslavách, letos u příležitosti 120 let své existence.

Sebastián Díaz de la Torre vystudoval chemické a metalurgické inženýrství v Mexiku, následně získal doktorát na strojní fakultě japonské univerzity v Kjótu. Od roku 2017 působí jako ředitel výzkumného pracoviště Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, Instituto Politécnico Nacional v Mexiku. V rámci brněnské techniky dlouhodobě spolupracuje s výzkumným centrem CEITEC VUT, dále s Fakultou stavební i jejím vědeckým centrem AdMaS. „Výzkum a vývoj pokročilých materiálů je stále velmi důležitý, protože výroba těchto průmyslových materiálů je velmi žádaná na nejrůznějších mezinárodních trzích. Myslím, že profesní zaměření, které jsem si zvolil, je tou nejlepší trampolínou k pozitivnímu dopadu na celou společnost,“ uvedl během svého projevu Díaz de la Torre.

Mezi jeho studenty patřil i Mariano Casas Luna, který následně přešel pod vedení Ladislava Čelka do doktorského studia na CEITEC VUT a v roce 2015 uspěl v soutěži Brno Ph.D. Talent. Hned několik studentů z významných mexických univerzit či výzkumných ústavů se díky práci tohoto mexického odborníka dostalo na výzkumné stáže do Brna. Doktor Díaz publikoval více jak 70 odborných článků, které byly následně citovány ve více než šesti stovkách mezinárodních publikací.

Druhým oceněným v rámci slavnostního akademického ceremoniálu byl Američan Arvid C. Johnson, rektor University of St. Francis, Joliet v americkém státě Illinois. Doktor Johnson dlouhodobě spolupracuje s Fakultou podnikatelskou VUT, kde stál u zrodu společného postgraduálního studijního programu MBA, který následně absolvovala celá řada vrcholových manažerů nejen z České republiky. Arvid C. Johnson od počátků přednáší v rámci tohoto česko-amerického studijního programu předmět Strategic Business Management, kde vychází ze svých zkušeností nejen z akademické sféry, ale také z oblasti korporátů, protože víc jak 20 let působil v různých manažerských pozicích, mj. ve společnosti Northrop Grumman Corporation, která patří mezi největší světové výrobce námořních plavidel.

„Je nutné říct, že toto ocenění není o mně, ale je to oslava společného partnerství VUT a zástupců z USA, konkrétně z metropolitní oblasti Chicago. Sám jsem měl to potěšení strávit v Brně nějaký čas jako učitel,“ uvedl při svém ocenění Arvid Johnson. Ten vystudoval kromě managementu také fyziku a elektrotechniku. Je držitelem celé řady zahraničních a amerických patentů, autorem více jak 20 článků v recenzovaných časopisech, téměř 20 kapitol v učebnicích a víc jak 40 recenzovaných sborníků. Ve svém projevu také vyzvedl význam leadershipu (vedení lidí) coby služby, která není o moci a vlivu samotného lídra, ale vždy o lidech, které dotyčný vede.

VUT za 120 let své historie udělilo celkem 67 čestných doktorátů. První titul doctor honoris causa udělila tehdejší C. k. česká vysoká škola technická v Brně v roce 1909. Tehdy se čestným doktorem stal mecenáš univerzity Václav hrabě Kounic. Mezi další oceněné patří například Nikola Tesla, Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Tomáš Baťa, Armin Delong, Eva Jiřičná, Viktor Rudiš, sir Frank Lampl nebo Josef Dadok. Čestný doktorát získal také Jan Antonín Baťa, ovšem profesorský sbor mu titul v roce 1948 odňal v důsledku jeho odsouzení lidovým soudem za zločiny proti státu. Baťova rodina však v roce 2007 dosáhla očištění jeho jména a zrušení původního rozsudku. Vedení VUT proto nyní podniká kroky ke zrušení tohoto historického verdiktu profesorského sboru, aby byl titul dr. h. c. Janu Antonínu Baťovi navrácen.