Prodloužený termín pro daňové přiznání 2018 si můžete beztrestně prodloužit. Možná naposled

Už příští týden, 1. července, vyprší prodloužený termín pro podání daňového přiznání za rok 2018. Poplatníci, kterých se týká, mohou využít takzvané liberační doby, tedy několika dnů, o něž mohou lhůtu „přešvihnout“, aniž by následovaly sankce. Kvůli novele daňového řádu, kterou nedávno představilo ministerstvo financí, je to ale množná naposled.

„V tomto prodlouženém termínu podávají přiznání ti poplatníci, kteří udělili a uplatnili plnou moc poradci ve lhůtě do 1. dubna 2019, a dále ti, kteří mají ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,“ připomíná Jaroslava Hanková, vedoucí týmu daňových poradců a partnerka společnosti APOGEO. 

V termínu pro podání daňového přiznání je daň také splatná. „Pokud však daňový subjekt uhradí daňovou povinnost do pátého pracovního dne od lhůty pro podání daňového přiznání, nebude zatím za toto zpoždění nijak sankcionován,“ upozorňuje Hanková. 

Samotné přiznání je možné podat s „beztrestným“ zpožděním dokonce pátý den po termínu. Jiří Žežulka, partner APOGEO Group, vysvětluje, jak k tomuto rozdílu došlo: „Každý z těchto úkonů upravuje jiná část příslušného zákona, přičemž jejich textace vznikaly samostatně.“ Proto prodlení u platby začíná 5. dnem po termínu, u podání přiznání až 6. dnem.

Tento „generální pardon“ ale odstraňuje novela daňového řádu, kterou letos v květnu představilo Ministerstvo financí. Čeká ji sice ještě celý legislativní proces, takže její definitivní podoba může být poněkud odlišná, pro příští rok se ale na znovuvyužití této dílčí výhody raději nespoléhejte. 

Je s podivem, že ministerstvo financí v novele daňového řádu ruší řadu opatření, která byla daňovou veřejností vnímána pozitivně. Jedním z těchto rušených opatření je právě liberační lhůta,“ dodává Jiří Žežulka.