Gebrüder Weiss řídí svoje sklady prostřednictvím nového systému

Praha, 27. června 2019 – Gebrüder Weiss používá k řízení svých skladových procesů nový globální „orange Warehouse Management System“. Díky němu bude možné pracovat s komplexními informacemi, optimalizovat procesy, využít variabilních procesních modelů pro jednotlivé oblasti především nabídnout zákazníkům ještě vyšší flexibilitu a úroveň nabízených služeb.

Komplexní problematika řízení skladů, tedy kontrola a přehled o pohybu skladových položek od jejich elektronické avizace, přes fyzický příchod na sklad až po jejich expedici, je disciplínou, která se již řadu let opírá o řadu elektronických systémů. Ty skladovým expertům a manažerům umožňují kontrolovat a řídit všechny procesy související s pohybem skladových položek, stejně jako jejich lokalizaci v rámci skladových prostor. Čím přesnější a úplnější jsou informace o jednotlivých kusech, včetně jejich rozměrů, vlastností, zvláštním režimu nebo například četnosti jejich expedice a datu expirace, tím vyšší jsou možnosti pro optimalizaci jednotlivých skladových procesů. Přesné údaje a dobře postavený systém mají pozitivní vliv i na zvyšování efektivity využívaných kapacit a zkracování času potřebného ke zpracování požadavků na příjem nebo výdej ze skladu jako takového.

Právě takové údaje, které je navíc možno v digitální podobě shromažďovat, sledovat a vyhodnocovat, poskytuje specialistům skladové problematiky u Gebrüder Weiss nově implementovaný „orange Warehouse Management System“, zkráceně nazývaný oWMS.

Strukturované informace, reporting a optimalizace procesů

„Náš systém oWMS je moderním nástrojem, zaváděným nejen v ČR, ale v celé síti Gebrüder Weiss. Jakkoli náš dosavadní systém poskytoval dostatečné informace pro řádné a efektivní vedení skladů a přehled o pohybu skladových položek, oWMS otevírá nové možnosti pro nastavení klientských procesů, výběr přepravních módů na základě definovaných kritérií a další úroveň optimalizace procesu doplnění zásob nebo zkrácení procesních intervalů,“ popisuje Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss Česká republika.

Systém oWMS přináší další zvýšení kvality logistických operací a novou úroveň řízení celého toku zboží. Oblast zboží kategorie ADR je díky oWMS monitorována ještě detailněji, přesněji a přehledněji, než v systému dosavadním. K dalším výhodám oWMS patří také automatizované shromažďování údajů, které umožňuje pozdější zpětný přehled a zjednodušený reporting. Vedle podrobnějších, komplexnějších informací o zaskladněních jednotkách je systém také uživatelsky přívětivější než doposud používané řešení. Uživatel má možnost individuální úpravy dialogového okna, a to i na úrovni zákazníka. „Pro jakoukoli položku lze uložit neomezený počet verzí balení, které může skladový manipulant vybírat přímo na skeneru, a to jak v okamžiku příchodu zboží do skladu, tak i při expedici té které zásilky. Uživatel může rovněž vstoupit do virtuálního skladu a prohlédnout si konkrétních segmenty, třeba na úrovni jednotlivých úložných regálů – oWMS totiž poskytuje přehled aktuálního využití skladové kapacity včetně grafického zobrazení aktuálního využití jednotlivých skladových oblastí,“ dodává Kodada.

Lidský faktor, hlavní skladová data a procesní oblasti

„Pro optimální využití plánovacích možností systému je extrémně důležité, aby byla v systému správně uložena a nastavena všechna tzv. hlavní data skladu. Jedná se například o rozměry skladových jednotek a skladových lokací. Správnost těchto údajů v systému je zásadní pro zajištění ukládání zboží takovým způsobem, který maximalizuje využití dostupných pozic nebo ploch. Kromě toho jsou v každé fázi procesu využívána základní položková data, jako hmotnost, skladovací třída, možnost stohování a řada dalších parametrů. Role lidského faktoru je v tomto ohledu nadále nezastupitelná, proto jsem rád, že u Gebrüder Weiss se můžeme spolehnout na profesionální a pečlivý přístup všech kolegů, kterých se implementace oWMS týká – bez ohledu na jejich pozici ve struktuře na firmy,“ říká Jan Kodada 

Zvýšení úrovně zákaznických služeb

Systém oWMS není přínosem pouze pro samotné řízení skladů GW, jeho používání se projeví i dalším zvýšením zákaznického servisu. „Systém oWMS je speciálním nástrojem vyvinutým pro průmyslové potřeby, jeho základní podstatou je komplexní a transparentní „scan-chain“ pro veškeré myslitelné procesy. Jeho používání nás však zároveň přirozeně motivuje k nabízení dalších flexibilních řešení našim zákazníkům. Bezpečné a profesionální zpracování informací o skladových položkách, dokonalý přehled o stavu a vlastnostech uskladněného zboží nebo optimalizovaný proces přípravy zásilek k expedici snižuje možnost chyby v toku informací mezi klienty a Gebrüder Weiss,“ uzavírá Jan Kodada.

O společnosti

Gebrüder Weiss zaměstnává více než 7 100 zaměstnanců ve 150 vlastních pobočkách a patří k předním přepravcům a logistickým firmám v Evropě. Zastřešen společností Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu sdružuje tento podnik kromě svých hlavních obchodních divizí, jimiž jsou pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a logistika, též řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných společností – mj. logistické poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech firmy), dicall (komunikační řešení, průzkum trhu, školení), Rail Cargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupodílník rakouské společnosti DPD. Toto propojení umožňuje koncernu reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků. Zásluhou velkého množství ekologických, ekonomických a sociálních opatření je tento rodinný podnik s historií v oblasti přepravy dlouhou více než 500 let považován i dnes za průkopníka v otázce udržitelného hospodaření.

V České republice zaměstnává společnost Gebrüder Weiss na 367 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.