Tesco zveřejnilo zprávu o naplňování strategie „Litthe Helps Plan” v oblasti společenské odpovědnosti

Praha, 27. června 2019 – Tesco představilo souhrn všech svých aktivit v rámci strategie „Little Helps Plan”, kterými reaguje na soudobé společenské a environmentální výzvy. Zpráva „Little Helps Plan“ 2018/19 se zaměřuje na tři pilíře strategie společnosti Tesco, ve kterých se snaží dosáhnout největších změn: Lidé, Produkty a Místa.

Kompletní znění zprávy si můžete stáhnout na našich webových stránkách.

Věděli jste, že Tesco v roce 2018 darovalo potravinovým bankám 1125 tun potravin, což představuje více než 2 miliony porcí jídla? Tesco také nadále zůstává jediným středoevropským maloobchodníkem, který zveřejňuje svá data o plýtvání potravinami. V roce 2018/2019 snížilo Tesco potravinový odpad o 38 % oproti předešlému roku. Méně než 1 % potravin v našich obchodech a distribučních centrech přichází nazmar. Tesco začalo také testovat aplikaci Food Cloud, která usnadňuje darování potravinových přebytků tím, že skrze aplikaci obchody sdílí svá data o přebytcích s místními dobročinnými organizacemi. 

Tesco ve své zprávě zdůrazňuje kromě práce na snižování plýtvání potravinami a zavedení udržitelných obalů také podporu komunit v celé střední Evropě. Od roku 2016 Tesco podpořilo v České republice 810 dobročinných projektů částkou více než 18 milionů korun v rámci programu na podporu komunit „Vy rozhodujete, my pomáháme”. Aby Tesco mohlo ještě více pomáhat komunitám, spustilo v minulém roce dobrovolnický program pro kolegy. 

Zpráva „Little Helps Plan” také sdílí postupy společnosti Tesco související s podporou zdraví, možností dalšího rozvoje a flexibility na pracovišti.

V České republice společnost Tesco také zavedla interní projekt „Tesco Anděl“ pro kolegy, kteří se vlivem nepřízně osudu ocitli v tíživé životní situaci. Zdaleka ne všichni kolegové si mohou dovolit poslat své děti na dobrodružné prázdniny. I na ně Tesco nezapomíná a pravidelně pro ně pořádá Tesco letní tábor.

„Myslím, že všichni kolegové v Tescu mohou být právem hrdí na naše společné úsilí, které věnujeme našim zákazníkům, partnerům i komunitám,“ uvedl Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco Stores ČR a dodává: „Když shrneme všechny tyto aktivity, tak vidíme, jak velký a pozitivní dopad má naše podnikání. Rád bych poděkoval všem kolegům za jejich angažovanost a těším se na další společnou práci, která bude přínosem pro místní komunity a společnost.“