Počty firem, které nespolehlivě platí DPH trhají rekordy, ale už přibývají pomaleji

V polovině letošního roku v České republice podnikalo 18 242 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH. Meziročně se jejich počet zvýšil o 28 %. Aktuálně se jedná o 6 965 nespolehlivých plátců DPH a 11 277 nespolehlivých osob. Podle poradenské společnosti Bisnode, která dnes informace zveřejnila, přírůstky nespolehlivých plátců DPH jsou stále vysoké, ale ve srovnání s přechozími čtyřmi kvartály přibývají polovičním tempem.

„Počty firem z černé listiny nespolehlivých plátů DPH stále trhají nové a nové rekordy. Za poslední tři měsíce se počet nespolehlivých firem zvýšil o 506, což je nejméně za posledních šest kvartálů v řadě za sebou. V předchozích čtyřech kvartálech tříměsíční přírůstek vždy činil více než 1 000 subjektů,“ komentuje statistiky analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že až další data ukáží, zda se jedná o změnu trendu nebo jen krátkodobý výkyv. 

Ačkoliv nejčastější právní formou pro podnikání v České republice jsou živnostníci, výrazně více nespolehlivých subjektů je mezi společnostmi s ručením omezeným. Jedná se o 14 401 společností s ručením omezeným, 3 163 živnostníků a s výrazným odstupem následují akciové společnosti. Společnosti s ručením omezeným představují 79 % nespolehlivých subjektů. 

Nejčastější právní formy mezi nespolehlivými subjekty k 30. 6. 2019

  s.r.o. živnostníci a.s.
Nespolehliví plátci DPH 5 393 2 108 235
Nespolehlivé osoby 9 008 1 055 277
Celkem 14 401 3 163 512

Zdroj: Bisnode

Nejpočetnější skupinu, 47 % nespolehlivých subjektů, tvoří subjekty, které podle klasifikace ČSÚ tržby neuvádí nebo nevykazují. Následují společnosti s tržbami mezi jedním a deseti miliony korun (21 %), společnosti s tržbami do jednoho milionu korun (16 %) a společnosti s tržbami od deseti do sta milionů korun (12 %).

Nespolehliví plátci a osoby podle kategorie tržeb

Kategorie obratu Nespolehliví plátci DPH Nespolehlivé osoby Celkem
Neuvedeno 1 438 7 087 8 525
1 – 999 999 Kč 1 395 1 566 2 961
1 000 000 – 10 000 000 Kč 2 411 1 357 3 768
10 000 000 – 99 999 999 Kč 1 531 652 2 183
100 000 000 – 999 999 999 Kč 144 40 184
1 000 000 000 Kč a více 4 0 4
N/A 42 575 617
Celkem 6 965 11 277 18 242

Zdroj: Bisnode

Z regionálního pohledu se nespolehliví plátci DPH koncentrují v okolí metropolí. V hlavním městě Praze má registrované sídlo 10 082, tedy 55 % nespolehlivých subjektů a v Jihomoravském kraji 2 529 firem, což představuje 14% podíl. 

Nespolehliví plátci a osoby podle krajů

  Nespolehliví plátci DPH Nespolehlivé osoby Celkem Podíl na celku
Jihočeský kraj 102 107 209 1,13 %
Jihomoravský kraj 813 1 716 2 529 13,72 %
Karlovarský kraj 52 138 190 1,03 %
Královéhradecký kraj 159 337 496 2,69 %
Liberecký kraj 111 224 335 1,82 %
Moravskoslezský kraj 324 595 919 4,98 %
Olomoucký kraj 125 300 425 2,31 %
Pardubický kraj 61 129 190 1,03 %
Plzeňský kraj 199 284 483 2,62 %
Praha 3996 6 086 10 082 54,69 %
Středočeský kraj 485 807 1292 7,01 %
Ústecký kraj 326 409 735 3,99 %
Vysočina 57 121 178 0,97 %
Zlínský kraj 126 202 328 1,78 %
Neurčeno 29 16 45 0,24 %
Celkem 6965 11277 18242 100,00 %

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500.000 Kč, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která opakovaně neplní lhůty pro povinná podání.

Institut nespolehlivé osoby byl zaveden novelou z července předloňského roku. Nespolehlivou osobou se na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Jde buď o subjekty, které nejsou plátci DPH a závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, nebo o subjekty, jež přestaly být plátcem DPH v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH.