Reakce aplikace Bolt na tvrzení, které se objevilo v některých českých médiích

Jménem přepravní aplikace Bolt bychom se chtěli ohradit proti tvrzení, které se během včerejšího dne objevilo v některých českých médiích ve článcích o uvažovaném zvýšení ceny za taxi přepravu v Praze.

2019-03-21 15_19_43-Bolt (Taxify) - Rychlý a cenově dostupný odvoz

Tvrzení vychází z formulace uvedené ve článku, který vyšel dnes 8. 7. 2019 v Deníku N. Přesné znění inkriminované pasáže je: “Zástupce alternativní taxislužby označuje krok Prahy za nepochopitelný. Podle regionálního manažera společnosti Bolt pro střední Evropu Romana Sysla je postup metropole v rozporu se zákonem. Tvrdí, že nařízení by mělo negativní dopad na Pražany i návštěvníky města.

Ve čtvrtek 4. 7. 2019 jsme poskytli redaktorovi z Deníku N vyjádření Romana Sysla (regionálního manažera pro střední Evropu), které v plném rozsahu najdete níže.

Nikde se v něm nehovoří o tom, že by podle Boltu byl postup Prahy v rozporu se zákonem. Věříme, že se jedná o špatnou interpretaci našich informací či nešťastné zkrácení textu.

——–

Společnost Bolt je v kontaktu s Magistrátem hl. m. Prahy. Věříme, že při přípravě byly přehlédnuty negativní efekty tohoto návrhu nařízení pro všechny Pražany i návštěvníky hlavního města a dojde k úpravě tohoto návrhu, který je momentálně otevřený k připomínkám ze strany veřejnosti. Je pro nás překvapivé, že podobný návrh ze strany hlavního města přichází v okamžiku, kdy byla schválena Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny novela zákona o silniční dopravě liberalizující oblast taxislužby a jasně rozlišující dva typy služeb – taxislužbu z ulice měřenou na km nebo taxislužbu objednanou skrze dispečink či aplikaci s předem stanovenou cenou za jízdu, kterou nelze měnit.

Maximální nástupní, kilometrová a minutová sazba dává smysl právě pro jízdy, kde není jasně daná cena za jízdu. Cestující si může zhruba spočítat, jakou maximální částku za jízdu zaplatí, což mu zajišťuje jistou formu ochrany. I přes to však dochází k tolik známým případům okrádání turistů a pražská taxislužba se po světě těší nevalné pověsti. Plnou ochranu cestujícímu poskytuje předem stanovená cena. Cestující si nemusí nic počítat, ale ví zcela přesně, za jakou částku se sveze. Sám se pak rozhodne, zda za danou částku je ochotný jet či nikoliv. Předem stanovená cena rovněž umožňuje poskytování různých typů služeb od základní přes vícemístná vozidla až po luxusní hotelovou přepravu a nechává spotřebitele svobodně se rozhodnout, jaký typ služby využije a kolik za to přesně zaplatí. Především pro společnosti poskytující luxusní služby by toto nařízení bylo v podstatě likvidační.

U odborné veřejnosti panují dokonce názory (např. bývalý koordinátor pro digitální ekonomiku a bývalý náměstek MPO Ondřej Malý zde), že tahle změna je likvidační pro celý trh a jde zcela proti vládnímu návrhu zákona, protože dle vyjádření pana Malého bude efektem nová povinnost řidičů poskytujících přepravu na základě předchozí písemné smlouvy vybavit své vozidlo taxametrem.

Označeno tagem