Změna osvětlení má významný vliv na zdraví i výkon zaměstnanců

Praha, Česká republika – Dnešním trendem i v oblasti osvětlení je navrhovat řešení tak, aby zohledňovala individuální potřeby a denní režim lidí. Biodaptivní osvětlení, které zohledňuje cirkadiánní rytmus člověka a pohyb slunce, dokáže například snížit nemocnost či zvýšit schopnost vyrovnat se s pracovním stresem.  Zumtobel, světový lídr v oblasti komplexních osvětlovacích systémů, navrhuje osvětlení tak, aby odráželo vědecké poznatky a přinášelo to správné světlo, ve správném množství i čase tam, kde je potřebné.

Světlo nás ovlivňuje nejen vizuálně, ale i emocionálně či biologicky. Vnímání okolních objektů, pocity i reakce člověka či schopnost podávat maximální výkon do velké míry závisí na prostředím, ve kterém se nacházíme. „Celostní světelný ekosystém dokáže přizpůsobit osvětlení v budovách denními světlu, biorytmu či ročnímu období. To podle studií snižuje například množství stresového hormonu či zvyšuje koncentraci. Proto přinášíme osvětlení Active light, které dokáže dodat takové osvětlení, jaké člověk v dané chvíli potřebuje,“ vysvětluje marketingová manažerka Zumtobel Group Lenka Bokajová. 

Dynamické vs. statické osvětlení 

Během testování se využívaly dvě běžné kanceláře s podobnou rozlohou a prostředím. Umístění nábytku bylo totožné v obou místnostech, stejně jako množství denního světla pronikající skrz okna. Obě kanceláře byly také vybavené LED osvětlením s rovnoměrnou světelnou distribucí, avšak intenzita a teplota osvětlení se lišily. Zatímco v jedné místnosti byla konstantní chromatičnost 4000 K a osvětlenost 500 luxů, v testovací kanceláři zaměřené na potřeby lidí se v průběhu dne teplota i intenzita osvětlení dynamicky měnily.  

Méně stresu, více pohody a koncentrace 

Získaná data ukázala, že účastníci testování v místnosti s dynamickým osvětlením se dokázali lépe vyrovnat se stresem, pociťovali méně napětí při plnění běžných pracovních úkolů a vykazovali lepší mentální stav. Také u nich byly zaznamenané menší hodnoty kortizolu, stresového hormonu ovlivňující zdraví. S nastalou stresovou situací se účastníci dokázali rychleji vyrovnat a celkově vykazovali méně napětí. Biodaptivní osvětlení zároveň zvýšilo jejich koncentraci a aktivitu. Vedlo i ke snížení chybovosti při vykonávání úloh další den. 

Zdravé pracovní prostředí

Získané poznatky ukazují, že důraz na potřeby lidí při navrhování osvětlení v kancelářích přináší příznivé výsledky v podobě lepšího psychického rozpoložení a pozitivního naladění v práci. To jde ruku v ruce s lepším zdravím, vyšší efektivitou zaměstnanců a pozitivní motivací při plnění pracovních úkolů. Stejně tak se posiluje příslušnost zaměstnanců k firmě a zlepšují se mezilidské vztahy na pracovišti, což přispívá k tomu, že lidé chodí do práce rádi. Z dlouhodobého hlediska představuje tak investice do osvětlení investici do lidí, kteří jsou jádrem společnosti a tvoří její výsledky. 

Informace

Informační brožura o osvětlení kanceláří: https://www.zumtobel.com/PDB/Teaser/CS/AWB_Buero.pdf

O skupině Zumtobel Group:

Skupina Zumtobel Group je mezinárodní hráč na poli světelného průmyslu a vedoucí dodavatel inovativních světelných řešení, komponent a souvisejících služeb. Skrze klíčové značky Zumtobel, Thorn a Tridonic skupina nabízí komplexní portfolio produktů a služeb zákazníkům po celém světě. Základ pro vývoj inovací a vstup do nových oblastí podnikání tvoří po desítky let získávané know-how týkající se vlivu světla na člověka. Ve světelném odvětví je skupina lídr na evropském trhu. Skupina Zumtobel Group je obchodována na vídeňské burze cenných papírů (ATX Prime) a podle účetní bilance k 30. dubnu 2018 zaměstnávala 6 224 lidí. Ve fiskálním roce 2017/2018 vykázala obrat 1,196.5 milionů EUR. Skupina sídlí v Dornbirnu v rakouské spolkové zemi Vorarlberg. Na českém trhu ZG Lighting Czech Republic s.r.o., člen skupiny Zumtobel Group, nabízí profesionální osvětlení značek Thorn a Zumtobel. Pro další informace prosím navštivte: www.zumtobelgroup.com