ABB: Výsledky za 2. čtvrtletí 2019

  • Růst pokračoval navzdory nepříznivé situaci na trhu, transformace dále postoupila
  • Příjem celkových zakázek vzrostl o 1 %1, zásoba zakázek se zvýšila o 7 %
  • Tržby se zvýšily o 2 %, poměr přijatých zakázek k tržbám2 byl 1,03x
  • Provozní zisková marže EBITA2 činila 11,5 %, o 60 základních bodů ji snížilo zředění zisku v důsledku začlenění společnosti GEIS a o dalších 90 základních bodů převodní náklady
  • Čistý zisk činil 64 miliony USD a ovlivnil jej náklad ve výši 455 milionů USD vztahující se k plánovanému odchodu z oboru solárních měničů
  • Provozní zisk na akcii2 činil 0,34 USD, a poklesl tak o 10 %3
  • Peněžní tok z provozních činností byl nulový, za celý rok se očekává výrazná tvorba hotovosti
  • Byl oznámen odprodej výroby solárních měničů s cílem racionalizovat portfolio

„Navzdory nepříznivému makroekonomickému prostředí a geopolitické nejistotě tržby společnosti ABB ve druhém čtvrtletí nadále rostly,“ uvedl Peter Voser, předseda představenstva a generální ředitel ABB. „Do budoucna budeme usilovat o dlouhodobý růst ve všech našich obchodních jednotkách a nadále se soustředíme na řízení nákladů a portfolia. Zavádíme novou kulturu posílení účasti, aby skupina ABB byla silnější a akceschopnější.“ 

„Příjem zakázek i tržby dále celkově rostly, a to především v obchodních jednotkách Elektrotechnické výrobky a Pohony. Obchodní jednotka Robotika a automatizace zaznamenala pokles v odvětví výroby automobilů a strojů,“ uvedl Timo Ihamuotila, finanční ředitel ABB. „Zároveň však úspěšně pokračujeme ve vyčlenění jednotky Energetika, začlenění společnosti GEIS a zavádění provozního modelu ABB-OS. Všechny tyto kroky mají za cíl zvýšit ziskovost společnosti ABB.“

Finanční ukazatele za 

2. čtvrtletí 2019

Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak  2. čtvrtletí 2019 2. čtvrtletí 2018 USD Srovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek 7 401 7 133 +4 % +1 %
Tržby 7 171 6 731 +7 % +2 % 
Provozní zisk 123 708 -83 %
Provozní zisk EBITA2 825 855 -4 % +1 %4
    vyjádřeno jako % z provozních tržeb 11,5 % 12,6 % -1,1 procentního bodu
Zisk (ztráta) z pravidelné činnosti, bez daně -54 524
Čistý zisk připsatelný ABB 64 681 -91 %
Základní zisk na akcii (USD) 0,03 0,32 -91 %3
Provozní zisk na akcii2 (USD) 0,34 0,38 -10 %3 -10 %3
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností 0 1,010

 

Finanční ukazatele za první pololetí 2019 Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak  1. pol. 2019 1. pol. 2018 USD Srovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek 15 014 14 688 +2 % +2 %
Tržby 14 018 13 172 +6 % +3 % 
Provozní zisk 713 1 334 – 47 %
Provozní zisk EBITA2 1 591  1 607 – 1% +5 %4
    vyjádřeno jako % z provozních tržeb 11,4 % 12,2 % -0,8 procentního bodu
Zisk (ztráta) z pokračující činnosti, bez daně 361 938 -62 %
Čistý zisk připsatelný ABB 599 1 253 -52 %
Základní zisk na akcii (USD) 0,28 0,59 -52 %3
Provozní zisk na akcii2 (USD) 0,64 0,69 -7 %3 -4 %3
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností -256 492

 

Dne 17. prosince 2018 společnost ABB oznámila, že se dohodla na odprodeji obchodní jednotky Energetika. Z tohoto důvodu se výsledky obchodní jednotky Energetika vykazují jako ukončené provozní činnosti. Výsledky společnosti pro všechna období byly náležitě upraveny.

Krátkodobý výhled

Makroekonomické indikátory jsou v Evropě a v Číně smíšené, zatímco růst ve Spojených státech je setrvalejší. Na globální trhy nadále působí geopolitická nejistota.

Koncové trhy, na kterých ABB působí, vykazují odolnost, přičemž na některých trzích se projevuje nepříznivé prostředí, zejména v odvětví diskrétní výroby. Výsledky společnosti budou podle očekávání nadále ovlivňovány cenami ropy a vývojem směnných kurzů. 

1 Míra růstu zakázek, základních zakázek třetích stran a tržeb je uvedena ve srovnatelném vyjádření (upravená v místních měnách o akvizice a odprodeje aktiv).

 2 Veličiny mimo GAAP viz „Supplemental financial Information and definitions“ v příloze Q2 2018 Financial Information k této tiskové zprávě na www.abb.com.

3 Míra růstu zisku na akcii se počítá pomocí nezaokrouhlených hodnot. Srovnatelný provozní zisk na akcii je uveden ve stálé měně (v měnových kurzech roku 2014 a bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).

4 Ve stálé měně (bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).

Společnost ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je technologický lídr a průkopník s rozsáhlou nabídkou výrobků, služeb a řešení pro digitální průmysl. V návaznosti na více než 130letou tradici inovací dnes společnost ABB stojí v čele digitalizace průmyslu, pod-porována čtyřmi obchodními jednotkami s vedoucím postavením na trhu a výraznou orientací na zákazníka (Elektro-technika, Průmyslová automatizace, Pohony, Robotika a Automatizace) a společnou digitální platformou ABB Ability™. Stávající obchodní jednotka Energetika se v roce 2020 spojí se společností Hitachi. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 147 000 zaměstnanců. www.abb.com.

Označeno tagem