Reakce spol. Lime na anketu Prahy 2 o provozu koloběžek

Společnost Lime uzavřela memorandum o spolupráci s hlavním městem Praha a všechny body uvedené v tomto memorandu Lime plní. Praha 2 – jako jediná městská část – si klade podmínky nad rámec tohoto memoranda a požaduje splnění dalších bodů. Jmenovitě je to písemná dohoda se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) a dále blíže nespecifikovaná certifikace koloběžky. Tyto body se samozřejmě snažíme v maximální míře plnit ačkoli jdou nad rámec samotného memoranda s hlavním městem Prahou.

Se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých pravidelně jednáme. Konzultujeme s ní, jakým způsobem vysvětlovat uživatelům služby Lime, jak mají službu používat, a dále na základě doporučení SONS upravujeme samotný provoz služby, tedy zejména zóny s omezeným parkováním. Jednáme také s nadací Světluška, se kterou pracujeme na možných způsobech podpory osob se zrakovým postižením.

Technický stav a způsobilost koloběžek k provozu po pozemních komunikacích konzultujeme s organizací BESIP a PČR, se kterými rovněž pracujeme na dlouhodobých osvětových kampaních zaměřených na bezpečnou jízdu a správné parkování.

Podle zákona koloběžka spadá do stejné kategorie jako jízdní kolo a dle platné evropské certifikace je schopna provozu po pozemních komunikacích. Provoz koloběžek na Praze 2 tedy respektuje místní úpravu.

Věříme, že v jednadvacátém století nebude Praha 2 nastavovat politiku na základě ankety, v rámci které bylo nutné vystřihnout kupónek z papírových radničních novin a dojít s ním osobně k hlasovací urně na radnici. Tím je samozřejmě vysvětlena i nízká účast hlasujících. Ankety se zúčastnilo 396 rezidentů Prahy 2 z celkových 49 tisíc. Pro srovnání, na našich koloběžkách se v Praze denně sveze několik tisícovek lidí, kterých se mj. často ptáme prostřednictvím našich vlastních elektronických anket na zpětnou vazbu a podněty k vylepšení služby. Během týdne posbíráme zpětnou vazbu od tisícovek lidí.

Vyjádření Ondřeje Širokého, provozního manažera společnosti Lime.

Označeno tagem