Evropské dotace pomohly vytvořit centrum sdílených služeb společnosti Kiwi.com v Brně

Praha, 22. srpna 2019 – Společnost Kiwi.com, dříve Skypicker.com, využila v minulých letech dotaci na zřízení centra sdílených služeb v ústředí společnosti v Brně. Firma čerpala finanční podporu z Výzvy I Zřizování a provoz center sdílených služeb programu ICT a sdílené služby z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Brněnské centrum sdílených služeb firmy Kiwi.com představuje funkčně samostatnou jednotkou v rámci společnosti. Centrum je zodpovědné za obsluhu centrálního distribučního IT systému pro správu obchodních případů. Správu IT systému zajišťuje centrum zároveň i pro distribuci obchodních případů pro zákazníky, kteří je poptávají jako externí službu. Takovými zákazníky jsou například dopravní a letecké společnosti nebo online cestovní kanceláře. 

Finanční prostředky poskytnuté z OP PIK rovněž urychlily tvorbu nových pracovních míst a nábor nových zaměstnanců pracujících v centru sdílených služeb. Zvýšily tak konkurenceschopnost a zejména pak stabilitu společnosti v globálním měřítku,“ říká Jiří Svoboda, projektový manažer Kiwi.com. 

Firma čerpala dotaci z Výzvy I programu ICT a sdílené služby OP PIK. Tento program je určen firmám, které chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb. „Celkem bylo v této výzvě podpořeno 227 projektů a proplaceno 1,3 miliardy korun,“ uvedl Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP PIK a pomáhá podnikatelům s administrací žádosti o dotace.

Kiwi.com

Společnost byla založena v roce 2012 jako start – up Skypicker, jehož produktem byl internetový vyhledávač letenek. Nyní má firma obrat 30 miliard ročně a zaměstnává 2 900 lidí po celém světě. Dnes Kiwi.com nabízí kromě letenek vyhledání spojení vlakem nebo autobusem. Více informací najdete zde

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org