Fitch zvýšil rating Sberbank Europe na investiční stupeň BBB-

Praha 22. 8. 2019 Mezinárodní ratingová agentura Fitch oznámila zvýšení hodnocení dlouhodobých závazků (IDR) Sberbank Europe z původního „BB+“ na nový „BBB-“. Současně byl samostatný Viability Rating (VR) Sberbank Europe zvýšen z „b+“ na „bb-“.

Klíčovými faktory pro zvýšení Vability Ratingu Sberbank Europe bylo zlepšení kvality aktiv, stabilní úroveň kapitalizace, snížená závislost na korporátním financování a zvýšení příjmů. Zvýšení hodnocení dlouhodobých závazků odráží zvýšení hodnocení mateřské společnosti Sberbank Rusko (BBB / stabilní; bbb- / pozitivní výhled) a případnou podporu Sberbank Europe mateřskou společnosti v případě potřeby.

Fitch rovněž zohlednil revidovanou strategii Sberbank Europe, jejíž obchodní model se zaměřuje na retailový segment a segment malých a středních firem, a tím snižuje rizika koncentrace.

Sonja Sarközi, generální ředitelka Sberbank Europe, k tomu uvedla: „Naše intenzivnější aktivity v oblasti retailu, malých a středních firem a komerčních společností působících na více trzích jsou základem úspěchu naší bankovní skupiny.“

Nejnovější hodnocení Sberbank Europe od agentury Fitch:

Dlouhodobé IDR: zvýšeno na investiční stupeň „BBB-“, výhled: stabilní

Krátkodobé IDR: zvýšeno na „F3“ z „B“

Viability Rating: zvýšeno na „bb-“ z „b+“

Support Rating: zvýšeno na „2“ z „3“

————————————————–
Hodnocení dlouhodobých závazků v cizí měně a krátkodobých závazků v cizí měně (IDR) je základním typem ratingu úvěrové spolehlivosti pro nástroje do a nad jeden rok splatnosti. U dlouhodobého hodnocení je spolehlivost do stupně „BB+“ (a ekvivalentu) považována za silnou, pod touto hranicí za „nedostatečně pevnou“. U krátkodobého hodnocení jsou stupně spolehlivé části spektra značeny sérií F (1 až 3), nedodatečná kapacita dostát závazkům pak od B po C. 

Support rating – Jde o hodnocení schopnosti externích subjektů podpořit banku v případě obtíží. Jeho výše se obvykle odvíjí zejména od IDR ratingu samotného takového vnějšího „zajistitele“. 

Viability Rating (VR) – jsou stvořeny pro mezinárodní porovnatelnost úvěrové důvěryhodnosti dlužníka/emitenta dluhu. Společně se support ratingem je VR druhou hlavní komponentou celkového IDR ratingu, do kterého dále vstupují sektorové podmínky, profil firmy a řízení rizika, finanční profil, strategie managementu a corporate governance.

(Zdroj: Fitch Ratings, Bloomberg)

Sberbank CZ, a.s. 

Sberbank CZ se svými finančními produkty a službami zaměřuje na retailové klienty, malé a střední firmy a velké společnosti. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. Dlouhodobě rozvíjí program FÉR produktů s jasnými cenami a podmínkami. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni.

Reklamy