Fitch zvýšil rating Sberbank Europe na investiční stupeň BBB-

Praha 22. 8. 2019 Mezinárodní ratingová agentura Fitch oznámila zvýšení hodnocení dlouhodobých závazků (IDR) Sberbank Europe z původního „BB+“ na nový „BBB-“. Současně byl samostatný Viability Rating (VR) Sberbank Europe zvýšen z „b+“ na „bb-“.

Klíčovými faktory pro zvýšení Vability Ratingu Sberbank Europe bylo zlepšení kvality aktiv, stabilní úroveň kapitalizace, snížená závislost na korporátním financování a zvýšení příjmů. Zvýšení hodnocení dlouhodobých závazků odráží zvýšení hodnocení mateřské společnosti Sberbank Rusko (BBB / stabilní; bbb- / pozitivní výhled) a případnou podporu Sberbank Europe mateřskou společnosti v případě potřeby.

Fitch rovněž zohlednil revidovanou strategii Sberbank Europe, jejíž obchodní model se zaměřuje na retailový segment a segment malých a středních firem, a tím snižuje rizika koncentrace.

Sonja Sarközi, generální ředitelka Sberbank Europe, k tomu uvedla: „Naše intenzivnější aktivity v oblasti retailu, malých a středních firem a komerčních společností působících na více trzích jsou základem úspěchu naší bankovní skupiny.“

Nejnovější hodnocení Sberbank Europe od agentury Fitch:

Dlouhodobé IDR: zvýšeno na investiční stupeň „BBB-“, výhled: stabilní

Krátkodobé IDR: zvýšeno na „F3“ z „B“

Viability Rating: zvýšeno na „bb-“ z „b+“

Support Rating: zvýšeno na „2“ z „3“

————————————————–
Hodnocení dlouhodobých závazků v cizí měně a krátkodobých závazků v cizí měně (IDR) je základním typem ratingu úvěrové spolehlivosti pro nástroje do a nad jeden rok splatnosti. U dlouhodobého hodnocení je spolehlivost do stupně „BB+“ (a ekvivalentu) považována za silnou, pod touto hranicí za „nedostatečně pevnou“. U krátkodobého hodnocení jsou stupně spolehlivé části spektra značeny sérií F (1 až 3), nedodatečná kapacita dostát závazkům pak od B po C. 

Support rating – Jde o hodnocení schopnosti externích subjektů podpořit banku v případě obtíží. Jeho výše se obvykle odvíjí zejména od IDR ratingu samotného takového vnějšího „zajistitele“. 

Viability Rating (VR) – jsou stvořeny pro mezinárodní porovnatelnost úvěrové důvěryhodnosti dlužníka/emitenta dluhu. Společně se support ratingem je VR druhou hlavní komponentou celkového IDR ratingu, do kterého dále vstupují sektorové podmínky, profil firmy a řízení rizika, finanční profil, strategie managementu a corporate governance.

(Zdroj: Fitch Ratings, Bloomberg)

Sberbank CZ, a.s. 

Sberbank CZ se svými finančními produkty a službami zaměřuje na retailové klienty, malé a střední firmy a velké společnosti. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. Dlouhodobě rozvíjí program FÉR produktů s jasnými cenami a podmínkami. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni.