Ministerstvo spravedlnosti ČR zefektivňuje justiční řízení s videokonferenčními systémy Poly

Zájem o videokonference ze strany úřadů řádově překročil původní odhady

PRAHA, 5. září 2019 – Společnost atlantis telecom, poskytovatel služeb v oblasti distribuce ICT technologií a vývoje softwaru na českém trhu, oznámila, že Ministerstvo spravedlnosti České republiky úspěšně využívá videokonferenční systém Poly (dříve Polycom) k zefektivnění justičních řízení. Řešení, které je spolufinancováno z Norských fondů a státního rozpočtu České republiky, již v polovině pětiletého trvání projektu registruje 2 500 videohovorů měsíčně, čímž vysoce překračuje požadavky dotačního titulu.  

Díky projektu se zrychlila řízení na soudech, státních zastupitelstvích a ve věznicích, šetří se čas lidí a zdroje, a mnoho úkonů se zjednodušilo. Došlo k prokazatelnému zvýšení bezpečnosti, když ubylo vězeňských eskort na soudy a zpátky. Dalším nezanedbatelným přínosem je vyšší komfort účastníků a v určitých případech i snazší a citlivější dodržení těch soudních nařízení, dle kterých nesmějí být strany v přímém fyzickém kontaktu. 

Jedním z hlavní cílů projektu bylo redukovat odklady řízení z důvodů komplikované koordinace přítomnosti několika lidí na jednom místě. V jeho rámci bylo řešení Poly nasazeno na 200 koncových lokalit napříč celou republikou: na vrchní soudy, státní zastupitelství, většinu věznic a krajských soudů. Byly instalovány přehledové kamery pro snímání místností, dokumentové kamery k detailnímu zobrazování dokumentů a nahrávací systém. Celé řešení lze snadno obsluhovat speciálně vyvinutým jednotným dotykovým ovládáním.

„Projekt videokonferenční infrastruktury zasáhl celý náš resort a díky zapojení 150 pracovníků ho považujeme za jeden z největších a nejvýznamnějších technických projektů na ministerstvu,“ řekl Ing. Jan Ladin, ředitel odboru informatiky na Ministerstvu spravedlnosti. „Zátěž systému po zprovoznění rychle vzrostla na stovky hovorů měsíčně a v polovině roku 2019 jsme dosáhli mety 2 500 videokonferenčních hovorů v jednom měsíci. V porovnání s požadavkem dotačního titulu, který stanovil hranici 5 000 hovorů za 5 let, jsme tento požadavek již nyní řádově překročili.”

V souvislosti s úspěchem videokonferenčního projektu se do budoucna počítá s jeho rozvojem a rozšířením na další lokality včetně policejních úřadů, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví a psychiatrických léčeben. Projekt v roce 2018 získal od odborné poroty čestnou cenu předsedy CACIO, České asociace manažerů informačních technologií, „Za přínos zavedení informačních technologií umožňujících komunikaci v trestním, právním i civilním řízení s přeshraničním rozsahem při řízení projektu, který́ pro Ministerstvo spravedlnosti ČR implementovala společnost atlantis telecom, spol. s r.o.“ 

O Ministerstvu spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti České republiky je ústředním orgánem státní správy v justiční oblasti. Ministerstvo bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Ministerstvo je nadřízeným orgánem státní správy pro soudy, státní zastupitelství, probaci a mediaci, a vězeňství a mimo jiné má na starost zajištění telekomunikační sítě v celém resortu.

O atlantis telecom

atlantis telecom jako moderní a dynamická česká společnost poskytuje profesionální služby v oblasti distribuce ICT technologií a v oblasti vývoje softwaru. Přímý kontakt na výrobce ICT technologií na straně jedné a in-house vývoj softwaru na straně druhé tak přináší konkurenční výhodu, která se projevuje u zákazníků požadujících systémovou integraci ICT technologií do podnikových aplikací a procesů. Se sítí spolehlivých partnerů zahrnujících poskytovatele služeb (telekomunikační operátory), systémové integrátory a specializované prodejce obsluhuje zákazníky v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Letos firma slaví 25 let od svého založení.