Nový milník. Společnost Lidl vydává Zprávu o udržitelném rozvoji

Společnost Lidl dosáhla významného milníku ve svém podnikání. V České republice vydává svou první Zprávu o udržitelném rozvoji. Sepsána byla proto, aby poskytla transparentní a srozumitelná data všem, kteří se společností přijdou do styku. Jde o rozmanitou skupinu, kam se řadí zákazníci, zaměstnanci, obchodní partneři, zástupci neziskového sektoru či médií.

„Tato zpráva je pro nás zásadní, protože jsme dosud takto detailní údaje o našem podnikání nezveřejňovali. Shrnuje cíle a aktivity Lidlu s výrazným ekonomickým, environmentálním a společenským dopadem. Zároveň předkládá naše cíle a závazky do budoucna v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje,“ říká k vydání vůbec první zprávy generální ředitel společnosti Lidl Česká republika Pavel Stratil. 

Podoba a rozvržení zprávy vychází ze základních hodnot společnosti Lidl. Své pilíře společenské odpovědnosti (sortiment, zaměstnanci, obchodní partneři, životní prostředí a společnost) zasazuje  do čtyř na sebe navazující fází hodnotového řetězce. Díky tomu představuje komplexní přístup ke všem potenciálním tématům udržitelnosti, odpovědnosti a etiky v oboru maloobchodního prodeje. Zásadním východiskem bylo přitom rozsáhlé dotazování nejdůležitějších zájmových skupin provedené na podzim 2018. Z něj vzešly jednotlivé kapitoly zprávy.  

„Zpráva je vypracována podle mezinárodní metodiky GRI a opírá se i o Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 OSN, jejíž součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje (SDGs),“ doplňuje Pavel Stratil. 

Zpráva ve čtyřech kapitolách (Přírodní zdroje a zemědělství, Dodavatelský řetězec a zpracování, Provoz a procesy a Zákazníci a společnost) přináší informace například o životních podmínkách zvířat, z nichž pocházejí živočišné produkty vlastních značek Lidlu, dále se věnuje environmentálnímu managementu v oblasti nákládání s odpady a potravinovými přebytky. Další kapitola se obsáhle zabývá odpovědností ve vztahu k zaměstnancům (např. bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, odměňování a právům zaměstnanců). Poslední kapitola řeší například přístup Lidlu ke skladbě sortimentu a transparentnímu označování produktů.

Tato zpráva je historicky první nefinanční zprávou naší společnosti. Vydávat ji budeme pravidelně ve dvouletém cyklu, budeme tedy veřejně informovat o vývoji a dalších krocích v jednotlivých oblastech, které naše stakeholdery zajímají,“ říká Pavel Stratil k dalšímu výhledu. 

Celá zpráva je k dispozici na www.lidl.cz

O společnosti Lidl

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 249 prodejen, které jsou zásobovány 4 logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 80 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí také ve svém internetovém obchodě lidl-shop.cz. Společnost Lidl se snaží být ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci společenské odpovědnosti se Lidl dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí, pro něž realizuje různé projekty, například sbírku Srdce dětem či výstavbu Rákosníčkových hřišť.

Více informací naleznete na: 

www.lidl.cz

www.facebook.com/lidlcesko

www.instagram.com/lidlcz

www.youtube.com/user/LIDLCeskaRepublika

Označeno tagem