Ať porodní domy a centra začnou nejenom růst, ale i žít!

aneb odAť Stojí!“ kAť Žijí!“

Kampaň za vznik porodních domů a center „Ať Stojí!“ je stále platná, ale už není nejpalčivějším tématem pro Asociaci pro porodní domy a centra, z.s. (APODAC), neboť na vytvoření a vzniku porodních domů a center se již začalo podílet velké množství lidí. Co se týká porodních center, už se pro rodiny blýská na lepší časy, neboť i v ČR začínají tato centra pomalu růst. Ministerstvo zdravotnictví ČR např. na začátku roku podpořilo vznik prvního oficiálního Centra porodní asistence (CPA) v České republice, které začíná fungovat při Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a¨Nemocnici Na Bulovce a další postupně přibydou.

Ale jak teď tato vznikající centra naplnit a oživit? O tom uvažuje navazující kampaň „Ať Žijí!“, a přivádí nás tím k dalšímu logickému kroku na cestě k přirozeným a bezpečným porodům.

Cílem crowdfundingového projektu „Ať Žijí!“ je poskytnout specifické vzdělávání pro odbornice, které budou v takovýchto zařízeních pro zdravé rodící ženy pracovat. Toto vzdělávání bude poskytovat Evropská síť porodních domů a center (MUNet) a další organizace, které jsou pro to těmi nejpovolanějšími. Tento projekt je vytvořen ve spolupráci s Nadačního fondu pomoci Karla Janečka s asociací APODAC a pod patronátem Lilie Khousnoutdinové. Záštitu nad vznikem kampaně a podpůrného poetického videa převzala Tamara Klusová.

Podívejte se na link a video k projektu „Ať žijí!“

https://www.nfpomoci.cz/project/at-ziji/

I vy můžete přispět. Kampaň poběží od 9. září do 9. prosince 2019.

Dle výše vybraných finančních prostředků mohou být realizovány různé úrovně daného záměru od jednotlivých odborných seminářů, překladu e-learningového programu specificky zaměřeného pro práci v porodních centrech až po škálu zahraničních stáží nebo celoročního vzdělávání.

Předchozí kampaň „Ať Stojí!“ – porodní domy a centra: www.atstoji.cz, která kromě jiného pomohla přivést politickou veřejnost ke konstruktivní debatě, je osvětovou mediální kampaní. Kampaň „Ať Stojí!“, v rámci níž byly osloveny známé osobnosti i široká veřejnost, aby podpořili šířit tuto jinak ve vyspělých západních zemích běžnou variantu péče, obsahuje i petici, skrze níž je stále možné tuto ideu podpořit. Doposavad byla podpořena téměř 5000 podpisy. I Vy můžete tuto petici stále podepsat a tím podpořit vznik porodních domů a center v ČR:

https://www.petice.com/a_stoji_chceme_porodni_domy_a_centra_v_r

Tuto mediální kampaň podpořili mnohé osobnosti jako např.: Taťána Gregor Brzobohatá, Ondřej Brzobohatý, Bára Poláková, Pavel Liška, Tamara Klusová, Tomáš Klus, David Koller, Lenka Dusilová, mnoho dalších a další dále přibývají. Podpořte i Vy!

Co jsou porodní domy a centra?

Porodní domy a centra nabízejí komplexní a individualizovanou porodní péči zdravým ženám s hladce probíhajícím těhotenstvím.

Cílem je zachovat a podporovat zdraví, přirozený průběh těhotenství, normální porod a poporodní odbobí.

  • Péči vedou a poskytují porodní asistentky.
  • Péče v porodním domě nebo centru je poskytována kontinuálně, souvisle od počátku těhotenství, během porodu až po konec šestinědělí.
  • Kontinuální péče porodních asistentek zvyšuje pravděpodobnost bezproblémového porodu, zdravého začátku života pro dítě a pozitivní zkušenosti porodu pro matku.

Porodní dům:

Samostatné zdravotnické zařízení, kde péči organizují a poskytují porodní asistentky. Jedná se o samostatnou budouvu v rozumné dojezdové vzdálenosti od nemocnice.

Prostředí se snaží přiblížit domácímu prostředí, součástí vybavení bývá porodní bazének nebo vana. Pokud během porodu dojde ke komplikacím, existuje systém předání do péče lékařů a transfer ženy a dítěte do nemocnice probíhá sanitkou.

Porodní centrum:

Je samostatné oddělení nemocnice mimo gynekologicko-porodnické oddělení s operačním sálem. Jeho provoz vedou a péči poskytují porodní asistentky. Pokoje připomínají domácí prostředí, součástí vybavení bývá porodní bazének nebo vana. Pokud je  potřeba ženu předat do péče lékařů, je dle stavu převezena na kolečkovém křesle nebo lehátku, nebo přejde sama pěšky.

Pro koho jsou určeny?

Porodní domy a centra jsou určena zdravým ženám s nízkým rizikem komplikací během těhotenství, porodu a šestinedělí. Péče je individualizovaná, je poskytována na míru potřebám a přáním ženy.

Po celou dobu mohou ženu provázet další členové rodiny a blízké osoby podle svobodné volby ženy. Zdravé těhotné ženy potřebují maximálně podpořit přirozený fyziologický průběh těhotenství, porodu a poporodního období.

Porodní domy a centra vedená porodními asistentkami jsou pro ně nejvhodnější volbou.

Asociace pro porodní domy a centra, z.s. (APODAC) podporujeme vznik porodních domů a center v České republice a poskytujeme odborné poradenství pro jejich zakládání a rozvoj dle doporučení WHO a ICM. Organizujeme vzdělávání porodních asistentek v České republice dle standardů WHO a ICM za účasti špičkových zahraničních lektorů.

Přejeme si zdravou a kvalitní péči v porodních domech a centrech pro ženy a děti v ČR.

www.apodac.org www.facebook.com/apodac.zs www.atstoji.cz