Konference IotEra 2019: Svět internetu věcí technickým pohledem

V Praze se ve dnech 8. a 9. října uskuteční mezinárodní konference IotEra 2019 o internetu věcí (IoT). Podzimní setkání odborníků z ČR a zahraničí v prostorách pražského centra Node5 představí reálné případy využití chytrých technologických řešení. Diskuse bude primárně zaměřena na technický aspekt IoT. Akce je organizačně zajištěna Technologickým centrem Písek za podpory Fondů EHP a Norska.

Mezi hlavní cíle konference IotEra 2019 patří představení široké škály řešení praktických případů a novinek z oblasti Smart City, Industry 4.0 či Facility managementu. Nebude chybět ani pohled na spotřební chytré produkty a chytrý campus. Heslem konference je „IoT technology use cases for IoT techs“.

Konferenci IotEra 2019 pořádá renomovaná technologická společnost Technologické centrum Písek, která patří mezi přední české inovátory v oblasti IoT a navazujích služeb. „Naším záměrem je během dvou dní prezentovat zcela konkrétní případové studie, které mohou inspirovat českou odbornou veřejnost pro další rozvoj IoT řešení v ČR,“ říká Petr Krejčí, leader IoT týmu Technologického centra Písek. 

Mezinárodní charakter konferenci IotEra 2019 dodává nejen účast zahraničních řečníků, ale i odborná a finanční podpora z Fondů EHP a Norska. Právě možnost porovnání trendů praktického využití IoT v zahraničí a ČR je jedním z lákadel pro návštěvníky akce, pro které je vstup na konferenci zdarma po předchozí registraci na webu konference https://tcpisek.cz/iot/iotera-2019/    

Praha/Písek

Technologické centrum Písek s.r.o. je jedním z předních poskytovatelů moderních informačních a komunikačních služeb na trhu, primárně zaměřených na oblast Virtual Private Cloud, Internet of Things, Industry 4.0 či produkty jednoho z nejmodernějších datových center na území České republiky.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.