Heavy Industry Day se věnoval digitalizaci a novým trendům v odvětví těžkého průmyslu a těžby

O digitalizaci výroby v odvětví těžkého průmyslu a těžby diskutovali experti z Rockwell Automation se svými koncovými zákazníky během semináře Heavy Industry Day. Modernizace a optimalizace výrobních procesů, bezpečnost, snižování energetické náročnosti výroby, to vše byla základní témata setkání konajícího se 24. září v Rozdrojovicích u Brna. Účastníci byli seznámeni i s řadou příkladů z praxe.  

PRAHA, 3. října 2019„Mnoho podniků je stále přesvědčených, že se průmyslovou digitalizací nemusí zabývat, nicméně mým názorem je, že se týká úplně všech,“ řekl na úvod setkání Account Manager z Rockwell Automation Tomáš Koukal. V následující prezentaci se dále věnoval mimo jiné častým překážkám bránicím českým firmám v průmyslové digitalizaci a naopak podtrhl, že stanovení konkrétní strategie a jasné a společné vize pro všechny klíčové zaměstnance je zásadní pro úspěšnou cestu směrem k digitalizované výrobě. 

Účastníci semináře se na úvod například dozvěděli zajímavé statistiky týkající se dopadu IIoT na podniky nejen z odvětví těžkého průmyslu. Podle citovaných zdrojů z oblasti mezinárodních průzkumů zákaznického chování například 58 % podniků již do jisté míry zhodnotilo případný dopad IIoT na vlastní provoz, 27 % podniků začíná podnikat kroky k budoucímu vyhodnocení dopadu a 15 % podniků tomuto fenoménu nerozumí a nepovažuje ho pro svou existenci za důležitý. „Z našich vlastních zkušeností s chováním zákazníků na trhu však vyplývá, že většina podniků stále vyčkává, až jim cestičku k digitalizaci výroby prošlape někdo jiný. Nicméně není nač čekat. Zmiňování průkopníci si již nyní připravují díky implementaci kroků k digitalizované výrobě konkurenční výhodu na trhu,“ uvedl Koukal. 

Jeden z dalších hostů semináře byl i zástupce globální softwarové společnosti PTC Robert Opletal. Společnost PTC se ve spolupráci s Rockwell Automation podílela na vývoji softwarové sady FactoryTalk InnovationSuite, která v kombinaci s platformou thingworx od PTC poskytuje zákazníkům nástroje k úspěšné konvergenci mezi IT a OT (výrobní sférou). Jejich striktní oddělení často bývá zásadní překážkou v úspěšném zavedení principů digitálního podniku. Zákazníci pak mohou využívat i další analytické nástroje z rodiny FactoryTalk Analytics jako jsou Edge, DataView či DataFlowML.

Během setkání došla řada i na představení reálných případů z praxe, včetně využití možností vizualizace pomocí rozšířené reality s cílem zlepšit úroveň údržby elektrických a strojních zařízení. Nechyběla ani prezentace o průmyslových sítích a kybernetické bezpečnosti. Na závěr se všichni účastníci podělili o své zkušenosti z praxe v panelové diskuzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

O společnosti Rockwell Automation

(NYSE: ROK), světově největší společnost zaměřená na průmyslovou automatizaci a informační technologie, zajišťuje vyšší produktivitu svých zákazníků a vyšší stupeň udržitelnosti světového vývoje. Společnost Rockwell Automation sídlí v Milwaukee ve státě Wisconsin a zaměstnává kolem 22 000 lidí starajících se o zákazníky společnosti ve více než 80 zemích.