STEM/MARK: Třetina dětí si začíná platit nákupy od školního věku

Praha – Třetina dětí v České republice si s nástupem do školy začíná platit své nákupy. V deseti letech již samo nakupuje šest z deseti školáků. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro Home Credit mezi více než 800 dospělými i dětskými respondenty.

Kapesné začínají děti dostávat nejčastěji mezi šestým a sedmým rokem, tedy v době, kdy zahajují školní docházku. V té době dostane první peníze 44 procent dětí, v osmi až deseti letech je to 35 procent a mezi 11. a 13. rokem desetina. Další desetina si musí počkat na dovršení nejméně 14 let. 

„Na prvním stupni základní školy dostává kapesné osm z deseti školáků. Podle téměř poloviny rodičů jsou vlastní peníze způsob, jak naučit děti rozumět financím a hospodařit s nimi,“ říká Miroslav Zborovský, ombudsman klientů společnosti Home Credit.

Zhruba 41 procent desetiletých a 80 procent šestnáctiletých je podle svých rodičů připraveno na svou finanční samostatnost, naopak více než desetina samotných dětí napříč věkovými skupinami se cítí nepřipravena. 

Učit děti hospodařit, kapesné nestačí

Rodiče by si podle ekonomky a provozovatelky webu Finance pro radost Marcely Hrubošové na prvním místě měli uvědomit, co chtějí kapesným sledovat. 

“Pokud se rozhodneme, že budeme dětem dávat nějaký pravidelný příjem, pak je naší povinností děti naučit i to, jak s penězi hospodařit. Nestačí jen říci, šetři si a neutrácej za hlouposti.  Kapesné by v tomto případě mělo u dětí naplňovat funkci výchovnou. Děti by se měly s kapesným učit, jak si peníze rozdělit, jak je spravovat a jak s nimi hospodařit,” míní Hrubošová. 

Vedle kapesného jako výchovného prostředku se podle průzkumu rodiče nejčastěji při zvyšování ekonomické gramotnosti dětí uchylují k diskusím a vysvětlování (53 procent) nebo k používání příkladů ze života (30 procent).

Děti si nejčastěji přispívají na nákup elektroniky. Na nákupu mobilů nebo tabletů se podílí 38 procent z nich. Na hračky si přidává 34 procent. Naopak nejméně rodiče zapojují své potomky do nákupu sportovního vybavení, kde participuje jen 17 procent dětí, a do placení nákladů na telefon (15 procent).

S rodinným rozpočtem, tedy příjmy a výdaji rodiny seznamují rodiče alespoň obecně ve 37 procentech případů děti již mezi šestým a sedmým rokem a 34 procent pak mezi osmým a desátým rokem. Pětina náctiletých ale tvrdí, že jim rodiče o rodinných financích nic neřekli.