ABB: Výsledky za 3. čtvrtletí 2019

Držíme směr i za obtížnější situace na trzích

  • Příjem celkových zakázek poklesl o 1 %1, zásoba zakázek se zvýšila o 3 %
  • Tržby a poměr přijatých zakázek k tržbám2 stabilní
  • Provozní zisková marže EBITA2 činila 11,7 %, a vzrostla tedy o 20 základních bodů; o 70 základních bodů ji snížily převodní náklady
  • Zisk z pokračujících činností po zdanění činil 422 miliony USD, o 1 % méně než v minulém období
  • Čistý zisk byl 515 milionů, a poklesl tak o 15 %
  • Provozní zisk na akcii2 činil 0,33 USD, a poklesl tak o 7 %3
  • Peněžní tok z provozních činností činil 670 milionů USD, a vzrostl tak o 19 %, za celý rok se očekává výrazná tvorba hotovosti
  • Björn Rosengren byl s účinností od 1. března 2020 jmenován generálním ředitelem

„Skupina ABB v tomto čtvrtletí podala silný výkon navzdory horšímu makroekonomickým podmínkám, které postihly některé z našich zákaznických trhů, především obory robotiky a automatizace,“ uvedl Peter Voser, předseda představenstva a generální ředitel ABB.

 „Držíme směr, usilujeme o dlouhodobý růst a nadále se důsledně zaměřujeme na řízení nákladů v reakci na slabší poptávku. Zároveň postupujeme v plnění našeho transformačního programu. Nadále  prosazujeme naší strategii a zavádíme kulturu odpovědnosti a vysoké produktivity,“ dodal Peter Voser.

Finanční ukazatele za 

3. čtvrtletí 2019

Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak  3. čtvrtletí 2019 3. čtvrtletí 2018 USD Srovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek 6 688 6 917 – 3 % -1 %
Tržby 6 892 7 095 – 3 % 0 % 
Provozní zisk 577 617 -6 %
Provozní zisk EBITA2 806 814 -1 % 0 %4
    vyjádřeno jako % z provozních tržeb 11,7 % 11,5 % +0,2 procentního bodu
Zisk (ztráta) z pravidelné činnosti, bez daně 422 427 -1 %
Čistý zisk připsatelný ABB 515 603 -15 %
Základní zisk na akcii (USD) 0,24 0,28 -15 %3
Provozní zisk na akcii2 (USD) 0,33 0,34 -3 %3 -7 %3
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností 670 565 +19 %

 

Finanční ukazatele za 1–9/2019 Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak  1–9 / 2019 1–9 / 2018 USD Srovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek 21 702 21 605 0 % +1 %
Tržby 20 910 20 267 +3 % +2 % 
Provozní zisk 1 290 1 951 – 34 %
Provozní zisk EBITA2 2 397 2 421 – 1% +3 %4
    vyjádřeno jako % z provozních tržeb 11,5 % 11,9 % -0,4 procentního bodu
Zisk (ztráta) z pokračující činnosti, bez daně 783 1 365 -43 %
Čistý zisk připsatelný ABB 1 114 1 856 -40 %
Základní zisk na akcii (USD) 0,52 0,87 -40 %3
Provozní zisk na akcii2 (USD) 0,98 1,03 -6 %3 -5 %3
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností 5 414 1 057 -61 %

Dne 17. prosince 2018 společnost ABB oznámila, že se dohodla na odprodeji obchodní jednotky Energetika. Z tohoto důvodu se výsledky obchodní jednotky Energetika vykazují jako ukončené provozní činnosti. Výsledky společnosti pro všechna období byly náležitě upraveny.

Krátkodobý výhled

Makroekonomické indikátory jsou v Evropě a v Číně smíšené, a ve Spojených státech oslabují. Na globální trhy nadále působí geopolitická nejistota.

Ve srovnání s makroekonomickými ukazateli koncové trhy, na kterých ABB působí, vykazují odolnost, přičemž na některých trzích se projevuje nepříznivé prostředí, zejména v odvětví diskrétní výroby. Výsledky společnosti budou podle očekávání nadále ovlivňovány cenami ropy a vývojem směnných kurzů. 

1 Míra růstu zakázek, základních zakázek třetích stran a tržeb je uvedena ve srovnatelném vyjádření (upravená v místních měnách o akvizice a odprodeje aktiv).

 2 Veličiny mimo GAAP viz „Supplemental financial Information and definitions“ v příloze Q3 2019 Financial Information k této tiskové zprávě na www.abb.com.

3 Míra růstu zisku na akcii se počítá pomocí nezaokrouhlených hodnot. Srovnatelný provozní zisk na akcii je uveden ve stálé měně (v měnových kurzech roku 2014 a bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).

4 Ve stálé měně (bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).

5 Částka představuje součet pokračujících a ukončených provozních činností.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je technologický lídr a průkopník s rozsáhlou nabídkou výrobků, služeb a řešení pro digitální průmysl. V návaznosti na více než 130letou tradici inovací dnes společnost ABB stojí v čele digitalizace průmyslu, podporována čtyřmi obchodními jednotkami s vedoucím postavením na trhu a výraznou orientací na zákazníka (Elektrotechnika, Průmyslová automatizace, Pohony, Robotika a Automatizace) a společnou digitální platformou ABB Ability™. Stávající obchodní jednotka Energetika se v roce 2020 spojí se společností Hitachi. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 147 000 zaměstnanců. www.abb.com.