Čeští studenti mají šanci přivést k životu své nápady na inovace ve zdravotnictví

European Innovation Days organizované EIT Health přicházejí do Prahy

Innovation Days (iDays) je každoroční série akcí s cílem podpořit inovace v oblasti zdravotnictví mezi studenty vysokých škol. Děje se tak prostřednictvím jednodenních a dvoudenních setkání pořádaných na univerzitách po celé Evropě. Česká republika je jednou z 20 zemí EU, kde se letos iDays konají. Akce je naplánována na 1. listopadu a pořádá ji DEX Innovation Centre.

V rámci projektu se v průběhu října a listopadu konají setkání v 31 organizacích ve 20 zemích Evropy, na kterých vysokoškolští studenti představí a rozvinou své projekty digitální zdravotní péče. iDays organizuje EIT Health, celoevropská síť 140 předních lékařských a farmaceutických společností, výzkumných institucí a univerzit, podporovaných Evropskou unií. Během jednodenních až dvoudenních setkání budou studentům představeny praktické nástroje k realizaci inovativních projektů v oblasti zdraví, načež budou pracovat v multidisciplinárních týmech na řešení zadání založených na skutečné praxi.

iDays se v ČR budou konat 1. listopadu v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a bude je pořádat jeden z EIT Health Hubů – DEX Innovation Centre. Cílem akce je naučit budoucí vědce a inženýry, jak přetavit dobré nápady ve funkční projekty s vysokou přidanou obchodní hodnotou. Pořadatelé se zaměřují na studenty vysokých škol napříč obory. Na akci vystoupí tři přednášející, kteří studentům představí praktické nástroje v oblasti inovací, designového myšlení a prezentace nápadů. Registrovat se na akci je možné na adrese: dex-ic.com/idays2019.

Studenti budou v multidisciplinárních týmech čelit skutečným výzvám ve zdravotnictví dle zadání firem a dalších organizací ze sítě EIT Health, a to konkrétně na poli domácí péče. K vyřešení výzev budou muset využít své obchodní znalosti i nápady v oblasti digitálního zdravotnictví. Při vytváření projektů jim pomohou profesionální mentoři. Týmy poté odprezentují své nápady před odbornou porotou, která je posoudí na základě standardizovaných kritérií. 

Vítězné týmy získají pozvánku na akci Winners Event, která se uskuteční 1. prosince v Paříži. Tam se setkají s vrstevníky ze všech zúčastněných univerzit. Na této akci dostanou studenti podporu a zdroje pro další rozvoj svých nápadů a také absolvují další školení metodologie inovací.

Akce také představí tři úspěšné projekty ukazující příklady inovativních řešení pro domácí péči v reálném životě. Patří mezi ně aplikace SMART4MD zlepšující kvalitu života lidí s mírnou demencí, či InoCure, startup poskytující řešení pro vědu a farmaceutický průmysl umožňující rychlejší, spolehlivé a etické předklinické testování nových léčiv.

„iDays jsou koncipovány jako první krok pro studenty na cestě k tomu, stát se inovátory v oblasti zdravotnictví. Naše akce již podpořily stovky studentů po celé Evropě v realizaci jejich inovativních nápadů,“ uvedla Mónika Tóth, programová manažerka Regionálního inovačního programu (Regional Innovation Scheme – RIS) EIT Health InnoStars „Letos bude téměř 40 procent iDays pořádáno EIT Health Huby ve střední, východní a jižní Evropě. Toto číslo je odrazem naší snahy o rozvoj lokálních inovačních ekosystémů a zvyšování kvalifikace široké skupiny talentů v regionu.“

EIT Health tak podporuje regiony v rozvíjení inovací na poli zdravotnictví prostřednictvím Regionálního inovačního programu. Díky němu budou EIT Health Huby ve střední, východní a jižní Evropě pořádat iDays již druhým rokem.

Kompletní seznam akcí iDays po celé Evropě naleznete zde.

O EIT Health

EIT Health je nezisková organizace a jedno z největších evropských partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti inovací ve zdravotnictví. EIT Health, skládající se z více než 140 partnerů, je jedinečnou evropskou sítí předních společností, univerzit, výzkumných a vývojových center, a také nemocnic a institucí. Úlohou EIT Health je vybudovat ekosystém, který umožní rozvoj zdravotní péče pro budoucnost, ve které mohou Evropané žít déle a zdravěji. S rozpočtem 2 miliardy EUR zvyšuje EIT Health dovednosti zdravotnických profesionálů v celé Evropě, investuje do nejlepších talentů a usnadňuje uplatnění inovativních zdravotnických produktů a řešení na evropském trhu. Je to jedna z největších veřejně financovaných iniciativ v oblasti zdraví a je podporována Evropskou komisí a Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT). 

Pro více informací navštivte: www.eithealth.eu.

O EIT Health InnoStars

Region InnoStars je jednou ze sedmi geografických oblastí EIT Health. Pokrývá polovinu Evropy včetně Polska, Maďarska, Itálie a Portugalska, i další regiony zahrnuté do programu Regionálních inovačních programů – pobaltské státy, Chorvatsko, Slovensko, Českou republiku, Slovinsko, Řecko a Rumunsko. Jedná se o skupinu zemí, která byla dle hodnotící tabulky European Innovation Scoreboard (EIS) zařazena mezi umírněné inovátory. InnoStars se zaměřuje na podporu podnikání, inovací a vzdělávání v oblasti zdravotnictví, zdravého života a aktivního stárnutí v regionu.

O Regionálním inovačním programu (Regional Innovation Scheme Programme – RIS)

Evropský program, který podporuje progresivnější regiony v objevování a rozvoji inovací ve zdravotnictví a dalších oblastech. Program zahrnuje 14 center (Hubů) ve 13 zemích napříč východní, střední a jižní Evropou. Tyto Huby slouží jako přístupové body k celoevropské síti nejlepších univerzit, společností a jejich projektů. Cílem programu je inkubovat regiony, kde působí, objevovat jejich jedinečné inovační hodnoty a zapojit místní inovátory do účasti na celoevropských programech a soutěžích. Program řídí Evropský inovační a technologický institut (EIT) a v oblasti zdravotnictví je koordinován EIT Health InnoStars.

www.eithealth.eu  I www.eithealth.eu/innostars I www.eithealth.eu/regional-innovation-scheme