IdeaSense školila neziskové organizace České spořitelny

Inovační společnost IdeaSense, která klientům pomáhá inovovat produkty, služby a business modely prostřednictvím své metody Inovačních farem, připravila pro neziskové organizace podporované Českou spořitelnou jednodenní školení, během kterého je seznámila s jednou částí metodiky Human Centered Design.

2019-09-25 11_19_32-Úvod _ Ideasense

Workshopu se zúčastnilo celkem 12 neziskových organizací. Mezi nimi byla například Kokoza, která pomáhá zlepšovat zelený život ve městech, či Sdružení Neratov zaměřené na lidi s handicapem. V rámci 5 hodinového workshopu hledali zástupci organizací společně s IdeaSense řešení na předem vybrané problémy, se kterými si interně dlouhodobě nevěděli rady. Výsledkem školení byly konkrétní návrhy jejich řešení, například jak motivovat vyhořelé zaměstnance či zefektivnit delegaci práce v rámci organizační struktury společnosti. Mimo to se neziskovky dozvěděly, jak jim může metodika HCD pomoci při každodenní náročné práci. Metodika Human Centered Design vždy vychází z reálných potřeb koncových uživatelů, ty následně proměňuje ve funkční přínosná řešení.