Zyxel proškolil téměř 900 IT profesionálů

Implementace moderních síťových řešení vyžaduje rozsáhlé znalosti a kompetence. O certifikační školení společnosti Zyxel je proto mezi partnerskými firmami velký zájem 

Praha, 13. listopadu 2019

Reselleři společnosti Zyxel mají stále větší zájem o bezplatné workshopy a webináře
i placená certifikační školení, během kterých mohou rozšířit svoje odborné znalosti v oblasti síťových technologií. Během posledních 18 měsíců proškolil Zyxel téměř 900 IT odborníků ze svých partnerských firem, které díky tomu získaly zásadní konkurenční výhodu v podobě hloubkových znalostí funkčnosti jednotlivých technologií. 

Dvoudenní certifikační kurzy ZCNE (Zyxel Certified Network Engineer) jsou rozděleny do tří produktových kategorií (Security, Wireless a Switch) a tří úrovní znalostí. Účastníci během nich získají odborné znalosti o funkci jednotlivých produktů, konfigurační logice a pravidlech a absolvují praktická cvičení. Školení probíhají v pravidelně aktualizovaných termínech v Praze, Brně a Bratislavě. Velmi žádané jsou mezi IT specialisty partnerských firem společnosti Zyxel rovněž bezplatné workshopy a webináře, které se zaměřují na praktické ukázky a příklady z každodenní praxe při budování a správě podnikových sítí.

„Workshopy, webináře a certifikační technická školení tvoří ucelený koncept jakým vzděláváme naše obchodní partnery. Jde o klíčovou prodejní aktivitu, o jeden z pilířů našeho businessu. Jedině předáváním odborných kompetencí od vendora k resellerovi, který naše technologie konfiguruje a spravuje, můžeme zajistit jejich správné použití a spokojenost koncových uživatelů. Infrastruktura sítí, kterou tvoří páteřní switche a firewally doplněné o bezdrátové technologie je velmi citlivým místem každé firmy, proto je její funkčnost, robustnost a zabezpečení prioritou. Toho bychom ale jen těžko dosáhli bez proškolených partnerů.“ říká Martin Bratičák, Regional Director CEE ve společnosti Zyxel.

O společnosti Zyxel Communications

Společnost Zyxel Communications připojuje lidi k internetu již 30 let, vždy s důrazem na inovace a zákazníka. Díky schopnosti adaptovat a inovovat síťové technologie patříme mezi leadery v oblasti konektivity pro telekomunikační společnosti, poskytovatele služeb, organizace i domácí uživatele.

Vytváříme sítě budoucnosti, čímž pomáháme využívat potenciál a plnit potřeby moderních pracovišť. Pomáháme lidem v práci i při hraní. 

3 500 partnerů v ČR a SR

100 milionů zařízení propojujících svět

700 000 organizací, které fungují chytřeji díky produktům Zyxel

Působnost na 150 trzích celého světa

Zyxel, Your Networking Ally.