Regionální tým Red Hatu posiluje, za Čechy a Slovensko zodpovídá Adam Wojtkowski

Za region střední a východní Evropy (CEE) včetně rozvoje obchodních aktivit Red Hatu v České republice a na Slovensku nově zodpovídá Adam Wojtkowski. Na pozici generálního ředitele společnosti pro region CEE se v České republice a na Slovensku zaměří především na rozvoj lokálního týmu a další prohlubování spolupráce s partnery, se kterými Red Hat velmi úzce sdílí obchodní příležitosti, aktivně vstupuje do výběrových řízení a přináší předběžné návrhy projektů se snahou co možná nejseriózněji posuzovat rozsah poptávky po přechodu na open source technologie na lokálních trzích.

Česká republika je jednou ze zemí, které věnujeme zvláštní pozornost ve smyslu posuzování tempa růstu, rozšiřování kapacit a rozvoje inovativního ducha. V posledních letech zde zaznamenáváme stabilní růst a získáváme stále více zákazníků nasazujících technologie Red Hat,“ říká Wojtkowski a dodává, že „s tempem růstu jak v obchodní, tak technologické oblasti je spokojen.“

S ohledem na přínosy zákazníkům Red Hat průběžně rozšiřuje svůj lokální tým a souběžně se více a více soustředí na sdílení obchodních příležitostí s obchodními partnery. V praxi to znamená, že Red Hat do své pražské pobočky najímá nové obchodní a technické kolegy a současně aktivně prohlubuje spolupráci s lokálními partnery, což mu umožňuje pokrýt rostoucí potřeby zákazníků v České republice a na Slovensku jak z technického, tak obchodního hlediska. V minulých týdnech se pražská pobočka společnosti Red Hat přestěhovala do nových kanceláří v centru města, významně investuje do aktivit v oblasti přímého prodeje a rozšiřuje mimo jiné i počet workshopů a účastí na lokálních oborových akcích.

Doplňující Q&A 

Jak z pohledu byznysu i vyspělosti trhu a adopce open source technologií vnímáte Českou republiku ve srovnání s CEE regionem, který máte na starosti, případně v globálním srovnání?
„Česká republika je v rámci zemí střední a východní Evropy v čele adopce a využívání technologií. Souvisí to i s moderním přístupem regulačních orgánů, díky kterému je zde přijímání veřejných cloudů nejrychlejší v CEE. Jinými slovy, v České republice je skutečně rozvinutý trh vybavený špičkovými vývojáři, což je mimo jiné i důvodem, proč jsme za sídlo jednoho z našich celosvětově největších vývojových center zvolili Brno, kde zaměstnáváme přibližně 1 500 lidí.“

S jakými výzvami se z pohledu aktivit zaměřených na celý region, tedy vč. ČR a Slovenska, aktuálně potýkáte?
„Největší výzvou pro nás – a to se týká celé střední a východní Evropy – je škálování našich zdrojů a schopnost poskytovat stejnou kvalitu služeb v jeden čas. Vzhledem k tomu, že rosteme dvojciferným tempem, vyžaduje hodně úsilí, abychom všechny organizační a procesní kroky uspořádaly tak, aby do sebe správně zapadly. Na druhé straně, přístup ke všem skvělým technologiím, které nabízíme, nás všechny motivuje, takže si tento maraton užíváme.“

Co Vás nejvíce při práci v Red Hatu naplňuje?
„Dá se říci, že plně souzním s duchem značky. Red Hat má vlastní specifickou firemní organizaci, sociální politiku i způsob uvažování o obchodních cílech. Nabízí kombinaci dynamického rozvoje řízeného odborníky a důvěry hezky zabalené do velmi profesionální sady obchodních procesů a nástrojů. Je to duch otevřené kultury, kdy Red Hat dává každému plnou zodpovědnost i 100% důvěru v jeho činy, co mě inspiruje a dává pocit šťastného zaměstnance. Pozitivní dopady tohoto ducha mimo jiné dokazuje i zařazení Red Hatu mezi tři nejžádanější zaměstnavatele napříč všemi obory v nejnovější zprávě Fortune.“