Inteligentní konektivita je katalyzátorem růstu HDP, říká zpráva Huawei Global Connectivity Index 2019

Inteligentní konektivita začíná mít v souvislosti s umělou inteligencí (AI) významný dopad na digitální ekonomiku a díky tomu se blížíme k bodu zvratu v digitální transformaci. Klíčovým zjištěním letošní zprávy Huawei Global Connectivity Index (CGI) je skutečnost, že země s hodnotou indexu vyšší než 65, které kontinuálně investovaly do inteligentní konektivity, mohou očekávat, že tyto investice zvýší jejich HDP o více než 1 %. Úspěšnost v inteligentní éře zároveň závisí na schopnosti spolupracovat v globálním měřítku.

Ve svém šestém ročníku upozorňuje zpráva GCI na úlohu umělé inteligence jako jednoho ze čtyř klíčových hybatelů inteligentní konektivity. Těmi dalšími jsou širokopásmové připojení, cloud a internet věcí (IoT). Všechny čtyři tyto oblasti mají potenciál stát se významnými katalyzátory ekonomického růstu. 

Nový bod zvratu pro digitální transformaci na národní úrovni

V roce 2016 GCI identifikoval bod zvratu pro rozvíjející se trhy. Pokud má země v rámci indexu 35 bodů, překročí hranici, za kterou přichází multiplikační efekt růstu HDP oproti investicím do informačních a komunikačních technologií. V roce 2019 zpráva GCI přichází se zjištěním, že podnětem k tomuto bodu zvratu bylo také narážení na země na vrcholu S-křivky indexu GCI. V případě zemí s hodnotou GCI vyšší než 65 začíná S-křivka znovu prudce stoupat. Tyto země se posouvají do nového růstového cyklu. Země s nejvyšší hodnotou GCI mohou oproti ostatním zemím využít inteligentní konektivity ke zrychlení ekonomického růstu až 2,4krát rychlejšímu za každý bod zlepšení v rámci indexu.

Vzestupný potenciál umělé inteligence může stimulovat ekonomický růst

Z inteligentní konektivity mohou mít prospěch nejen rozvinuté ekonomiky. Zpráva GCI 2019 zjistila, že země na každém stupni digitálního rozvoje mohou mít přístup k vzestupnému potenciálu umělé inteligence jako nástroje růstu HDP, pokud průmysl a organizace v zemi AI aplikují.

Potenciál umělé inteligence začal být teprve využíván i takovými průkopníky (Frontrunners), jako jsou Japonsko nebo Spojené státy, kteří disponují vedoucím postavením v infrastruktuře informačních a telekomunikačních technologií. Ti, kteří si tyto technologie osvojili (Adopters) nebo s nimi teprve začínají (Starters) – země jako Čína, Malajsie, Indie, Filipíny a Španělsko – však také neotálejí. Zavádějí technologie AI nejrychleji, jak mohou.

Globální spolupráce motorem inteligentní konektivity

Zpráva GCI 2019 identifikuje také další způsob, jakým země ze skupiny začínajících (Starters) a těch, kteří technologii přijali (Adopters) mohou stimulovat ekonomický růst. Jedná se o  spolupráci na globální úrovni. Neboť rozkvět inteligentní konektivity závisí na globálním ekosystému, zpráva GCI 2019 hovoří o pěti typech aktérů, kteří mohou spolupracovat napříč doménami tak, aby překonali organizační překážky a zajistili rychlé doručení obchodních výsledků. Těmito aktéry jsou rozhodující řídící pracovníci, datoví vědci, ti, kdo sbírají data, firmy v sektoru informačních a komunikačních technologií a koncoví uživatelé.

Bez ohledu na úroveň jednotlivé země z hlediska digitálního rozvoje se musí tvůrci politik objektivně podívat na silné stránky národní ekonomiky a stanovit, jak se mohou hodit do ekosystému inteligentní konektivity a mít z něj prospěch.

„Dnes vidíme, že propojení sítí páté generace, umělé inteligence a cloudu změnilo definici konektivity,” říká marketingový ředitel pro infrastrukturu informačních a komunikačních technologií ve společnosti Huawei Kevin Zhang. „Inteligentní konektivita zrychluje rozvoj digitální ekonomiky, a tak by vlády a vedoucí představitelé průmyslu v zemích, které s těmito technologiemi začínají (Starters) nebo je teprve přijímají (Adopters), měli nové technologie přijmout, nastavit priority národní plánů digitální transformace a mít prospěch z globální spolupráce. Uvědomili jsme si, že inteligentní konektivita může být odpovědí na nejkomplikovanější výzvy, kterým společnost čelí – včetně klimatických změn a rostoucího rozdílu životní úrovně mezi chudými a bohatými. Společnost Huawei se cítí zavázána zvyšovat své úsilí učinit technologie, aplikace a dovednosti dostupnými a přinášet výhody inteligentní konektivity každému jednotlivci, domácnosti i organizaci,” doplňuje Zhang.

Zpráva GCI je postavena tak, aby nabízela praktické informace na téma, jak mohou tvůrci politik a ekonomičtí aktéři podpořit ještě větší úspěch v rámci digitální ekonomiky. 79 zemí, které jsou součástí hodnocení v rámci indexu GCI 2019 představují 95 % globálního HDP a 84 % světové populace.

Pro více informací o zprávě Global Connectivity Index 2019 navštivte prosím: http://www.huawei.com/minisite/gci/en/

O společnosti Huawei 

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům. 

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 180 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.huawei.com nebo nás sledujte na:

http://www.linkedin.com/company/Huawei 

http://www.twitter.com/Huawei 

http://www.facebook.com/Huawei 

http://www.youtube.com/Huawei