Společnost Bristol-Myers Squibb dokončila akvizici společnosti Celgene a vytvořila tak přední biofarmaceutickou společnost

NEW YORK – 20. listopadu 2019 – Společnost Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) dnes oznámila, že po získání souhlasného stanoviska všech vládních regulačních orgánů, jak to vyžaduje smlouva o fúzi, a po získání souhlasu akcionářů společností Bristol-Myers Squibb a Celgene, který byl oznámen již 12. dubna 2019, dokončila akvizici společnosti Celgene Corporation (NASDAQ:CELG).

Po dokončení akvizice se v souladu s podmínkami smlouvy o fúzi společnost Celgene stala 100% dceřinou společností společnosti Bristol-Myers Squibb. V souladu s podmínkami fúze obdrželi akcionáři společnosti Celgene za jednu kmenovou akcii Bristol-Myers Squibb hotovost 50,00 USD bez úroků a jedno obchodovatelné právo (CVR), které držitele opravňuje k výplatě 9,00 USD, pokud budou v budoucnosti dosaženy určité mezníky stanovené regulačními orgány. Kmenové akcie společnosti Celgene se přestaly obchodovat s koncem včerejšího obchodního dne. Nově vydané akcie Bristol-Myers Squibb a CVR se začnou obchodovat na newyorské burze cenných papírů 21. listopadu 2019 pod označením „BMRYT.“

„Pro společnost Bristol-Myers Squibb je to významný den, kdy spojujeme špičkovou vědu, inovativní léky a jedinečný talent společností Bristol-Myers Squibb a Celgene, abychom vytvořili přední biofarmaceutickou společnost,“ uvedl Giovanni Caforio, MD, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Bristol-Myers Squibb. „Díky naší spolupráci s předními společnostmi v onkologii, hematologii, imunologii a oblasti kardiovaskulárních onemocnění a díky portfoliu připravovaných produktů, které je jedním z nejrůznorodějších a nejslibnějších v oboru, nepochybuji, že se nám podaří naplnit naši vizi, kterou je měnit životy pacientů prostřednictvím vědy. Jsem nadšený z příležitostí, které se otevírají našim stávajícím zaměstnancům i novým kolegům, které v naší společnosti přivítáme, při společném úsilí o to, abychom pacientům nabídli inovativní léky.“ 

Od 3. ledna 2019, kdy byla chystaná transakce oznámena, došlo k  významnému posunu směrem k vyřešení klíčových kroků, které jsou podmínkou uskutečnění fúze, např. bylo dosaženo dalšího pokroku ohledně vlastnictví patentů některých léčivých přípravků, FDA (Federální úřad pro potraviny a léčiva v USA) schválil nové přípravky pro léčbu určitých forem myelofibrózy a pro léčbu anémie u některých dospělých pacientů s beta talasémií. Společnost také učinila významný pokrok směrem k plánování úspěšné integrace. Souhrnné informace o společnosti vzniklé fúzí a klíčových okamžicích dosažených v době, kdy se čekalo na schválení transakce, naleznete na stránkách www.bestofbiopharma.com

OTEZLA® aktuální informace o odprodeji

Jak bylo oznámeno 26. srpna 2019 v souvislosti se schvalováním transakce regulačními orgány, společnost Celgene uzavřela dohodu o odprodeji globálních práv na přípravek OTEZLA® (apremilast) společnosti Amgen (NASDAQ:AMGN) za částku 13,4 miliard USD, která bude vyplacena po dokončení fúze se společností Bristol-Myers Squibb. Dne 15. listopadu 2019 společnost Bristol-Myers Squibb oznámila, že americká Federální obchodní komise (FTC) potvrdila navrhovaný souhlas s chystanou fúzí společností Bristol-Myers Squibb a Celgene, čímž zúčastněným stranám povolila fúzi uskutečnit. Společnost Bristol-Myers Squibb očekává, že k odprodeji práv k přípravku OTEZLA dojde neprodleně po dokončení fúze, přičemž prostředky získané z prodeje se chystá přednostně využít k umoření dluhu. 

Program zrychleného zpětného odkupu akcií

Společnost Bristol-Myers Squibb rovněž oznámila, že její správní rada schválila zpětný odkup kmenových akcií společnosti Bristol-Myers Squibb v hodnotě 7 miliard USD. 

V souvislosti s tímto krokem společnost Bristol-Myers Squibb uzavřela dohody o zrychleném zpětném odkupu akcií (ASR) se společnostmi Morgan Stanley & Co. LLC a Barclays Bank PLC s cílem zpětně odkoupit kmenové akcie Bristol-Myers Squibb v celkové hodnotě 7 miliard USD. Bristol-Myers Squibb předpokládá, že bude zpětný odkup financovat z dostupné hotovosti. Přibližně 80 procent akcií, které mají být v rámci transakce zpětně odkoupeny, získá Bristol-Myers Squibb do svého držení 27. listopadu 2019. Celkový výsledný počet akcií, které budou v rámci programu zpětně odkoupeny, bude stanoven při konečném vypořádání a bude záviset na diskontu z objemově vážené průměrné ceny kmenových akcií Bristol-Myers Squibb během období ASR. Společnost Bristol-Myers Squibb předpokládá, že všechny zpětné odkupy v rámci ASR budou dokončeny do konce druhého čtvrtletí roku 2020.

Nově jmenovaní členové představenstva

Jak již bylo dříve oznámeno, v souvislosti s uzavřením transakce se Michael Bonney, Dr. Julia A. Hallerová a Phyllis Yaleová stali členy představenstva společnosti Bristol-Myers Squibb, čímž se počet členů představenstva zvýšil z 11 na 14. M. Bonney a Dr. Julia A. Hallerová zasedali až do uzavření transakce v představenstvu společnosti Celgene. Všichni tři noví členové představenstva přinášejí do společnosti cenné dovednosti a zkušenosti, které přispěji k rozvoji podnikání společnosti Bristol-Myers Squibb.

Poradci

Společnost Bristol-Myers Squibb využívá jako svého hlavního finančního poradce společnost Morgan Stanley & Co. LLC a kromě toho jako další finanční poradce používá společnosti Evercore a Dyal Co. LLC. Společnost Kirkland & Ellis LLP poskytuje společnosti Bristol-Myers Squibb služby právního poradenství. Společnost Celgene používá jako svého hlavního finančního poradce společnost JP Morgan Securities LLC a dále využívá finanční poradenství společnosti Citi. Společnosti Wachtell, Lipton, Rosen a Katz poskytují společnosti Celgene právní poradenství.

O společnosti Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb je globální biofarmaceutická společnost, jejímž posláním je objevovat, vyvíjet a poskytovat moderní léky, které pomáhají pacientům vítězit nad závažnými onemocněními. Více informací o společnosti Bristol-Myers Squibb najdete na adrese BMS.com nebo nás sledujte na sociálních sítích LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook a Instagram