Česká nanotechnologická společnost uspěla v evropské soutěži zdravotnických start-upů

InoCure získala s 3D buněčnými kulturami na EIT Health InnoStars Awards druhé místo

InoCure, český tým využívající nanotechnologie k urychlení vývoje léků, získal druhé místo v letošním ročníku soutěže EIT Health InnoStars Awards, programu pro start-upy ze zemí střední, východní a jižní Evropy, kde je tempo inovací stále mírné. První místo putovalo do Polska pro tým UVera využívající bakterie k výrobě přírodního UV filtru, a na třetím místě se umístil portugalský tým za vývoj méně invazivního, biologicky rozložitelného katetru, který dokáže diagnostikovat onemocnění a selhání ledvin. Hlavní finále se konalo v polovině listopadu v Hamburku v průběhu jednoho z největších biotechnologických a medicínsko-technologických kongresů na světě – BIO-Europe.

Testování léků je dlouhý a nákladný proces, ve kterém většina látek pro potenciální léky neobstojí ještě před tím, než se dostane do fáze testování na zvířatech a klinických testů. Pro zvýšení účinnosti in vitro testování použila česká biotechnologická společnost InoCure nanotechnologii k vývoji první 3D buněčné kultivační membrány. Řešení umožňuje rychlejší, spolehlivé a etické předklinické testování potencionálních složek léků. Je vhodné pro farmaceutický průmysl i jiné aplikace na poli biologických věd.

InoCure byla jednou ze 116 společností, které se přihlásily do třetího ročníku EIT Health InnoStars Awards. Soutěž je určena start-upům ze zemí střední, východní a jižní Evropy, které se účastní Regionálního inovačního programu EIT Health, největší evropské sítě inovací ve zdravotnictví. V květnu bylo vybráno patnáct start-upů, které získaly odměnu 25 000 EUR, čtyřměsíční individuální mentorování a možnost zúčastnit se dvou bootcampů. EIT Health také organizovala validační rozhovory s potenciálními zákazníky, investory a partnery. Vedle přístupu k financím na další rozvoj své technologie tak byla zúčastněným start-upům poskytnuta na míru šitá akcelerace a mentoring.

Nakonec bylo deset týmů vybráno k účasti na finálovém kole InnoStars Awards 13. listopadu, konaném v rámci akce BIO-Europe v Hamburku. Zde měli mladí inovátoři příležitost k networkingu s tisíci profesionály, setkání se investory z Evropy, USA a Asie a zároveň nabytí nejnovějších trendů v oblasti inovací ve zdravotnictví. Seznam deseti finalistů zahrnoval 3 společnosti z Portugalska, 2 z Maďarska a po jedné z České republiky, Itálie, Lotyšska, Litvy a Polska. Porota nakonec vybrala InoCure jako druhý nejlepší tým a příjemce dalších 15 000 EUR. InoCure předtím prošel DEXIC Acceleratorem, akceleračním programem firmy DEX Innovation Centre, EIT Health Hubu v České republice.

První místo získal polský start-up s názvem UVera. Stávající UV filtry, které se nacházejí ve většině produktů na ochranu proti slunečnímu záření, mohou způsobit poškození DNA, potenciálně zvýšit riziko rakoviny kůže a zároveň být alergenní. Rozpuštěné krémy na opalování navíc znečišťují mořskou vodu a poškozují korálové útesy. UVera používá přirozeně se vyskytující druhy bakterií k vytvoření nové sloučeniny schopné absorbovat celé spektrum UV záření. Díky tomu poskytne účinnou ochranu kůže bezpečnou pro tělo i životní prostředí. Společnost získala další finanční prostředky ve výši 25 000 EUR.

Třetí místo obsadila portugalská společnost HydrUStent vyvíjející nové zdravotnické prostředky, které jsou nejen nenákladné, ale také biologicky rozložitelné. Společnost vyvíjí přenosnou, méně invazivní technologii urodynamického testování, která umožňuje dlouhodobé nepřetržité sledování močových tlaků. To pozitivně ovlivní životy pacientů snížením nepohodlí spojených s tímto typem testování, které se v současné době provádí pouze v klinických podmínkách. Jako biologicky rozložitelné zařízení má také možnost snížit dopad na životní prostředí. Společnost získala dodatečné finanční prostředky ve výši 10 000 EUR. HydrUStent byl také finalistou European Health Catapult 2018 s jiným produktem z jejich portfolia.

„Potěšil nás velký počet kvalitních soutěžících, kteří se o letošní InnoStars Awards ucházeli. Úroveň soutěže předvedla neuvěřitelný fond talentů, který je ve střední, východní a jižní Evropě k dispozici, a velký inovační potenciál v regionu. Projekty nejlepších týmů ukazují, že evropští inovátoři berou udržitelnost vážně. Doufáme, že příležitosti financování, mentoringu, validací a networkingu nabídnuté EIT Health v posledních čtyřech měsících pomohou proměnit tyto skvělé nápady v životaschopné produkty, které evropským občanům umožní žít déle, zdravěji a šťastněji,“ řekl Balázs Fürjes, generální ředitel EIT Health InnoStars.

 

O EIT Health

EIT Health je nezisková organizace a jedno z největších evropských partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti inovací ve zdravotnictví. EIT Health, skládající se z více než 140 partnerů, je jedinečnou evropskou sítí předních společností, univerzit, výzkumných a vývojových center, a také nemocnic a institucí. Úlohou EIT Health je vybudovat ekosystém, který umožní rozvoj zdravotní péče pro budoucnost, ve které mohou Evropané žít déle a zdravěji. S rozpočtem 2 miliardy EUR zvyšuje EIT Health dovednosti zdravotnických profesionálů v celé Evropě, investuje do nejlepších talentů a usnadňuje uplatnění inovativních zdravotnických produktů a řešení na evropském trhu. Je to jedna z největších veřejně financovaných iniciativ v oblasti zdraví a je podporována Evropskou komisí a Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT). 

Pro více informací navštivte: www.eithealth.eu.

O EIT Health InnoStars

Region InnoStars je jednou ze sedmi geografických oblastí EIT Health. Pokrývá polovinu Evropy včetně Polska, Maďarska, Itálie a Portugalska, i další regiony zahrnuté do programu Regionálních inovačních programů – pobaltské státy, Chorvatsko, Slovensko, Českou republiku, Slovinsko, Řecko a Rumunsko. Jedná se o skupinu zemí, která byla dle hodnotící tabulky European Innovation Scoreboard (EIS) zařazena mezi umírněné inovátory. InnoStars se zaměřuje na podporu podnikání, inovací a vzdělávání v oblasti zdravotnictví, zdravého života a aktivního stárnutí v regionu.

O Regionálním inovačním programu (Regional Innovation Scheme Programme – RIS)

Evropský program, který podporuje progresivnější regiony v objevování a rozvoji inovací ve zdravotnictví a dalších oblastech. Program zahrnuje 14 center (Hubů) ve 13 zemích napříč východní, střední a jižní Evropou. Tyto Huby slouží jako přístupové body k celoevropské síti nejlepších univerzit, společností a jejich projektů. Cílem programu je inkubovat regiony, kde působí, objevovat jejich jedinečné inovační hodnoty a zapojit místní inovátory do účasti na celoevropských programech a soutěžích. Program řídí Evropský inovační a technologický institut (EIT) a v oblasti zdravotnictví je koordinován EIT Health InnoStars.